Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev (občina Dobrova-Polhov Gradec)

Razpisuje: Občina Dobrova-Polhov Gradec
Datum objave na spletu: 30. 3. 2020
Vrednost razpisa: 7.000,00 EUR
Rok prijave: 22. 4. 2020

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev upokojencev.

Upravičeni prijavitelji

Upravičenci do sofinanciranja programov upokojenskih organizacij so upokojenske organizacije s sedežem v Občini Dobrova-Polhov Gradec, ki delujejo na območju občine.

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj leto pred objavo javnega razpisa,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu,
  • imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
  • programi, ki so predmet sofinanciranja, morajo imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,
  • občinski upravi Občine Dobrova-Polhov Gradec vsaj enkrat letno dostavljajo poročilo o realizaciji programov ter namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna, razen v primeru, ko kandidirajo prvič,
  • za isti program niso sofinancirani iz drugih virov proračuna občine,
  • imajo do občine poravnane vse obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz proračuna v preteklih letih,
  • izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
Tags: