Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanit. dej. v Občini Trzin za leto 2020 (Občina Trzin)

Razpisuje: Občina Trzin
Datum objave: 7. 1. 2020
Rok za prijavo: do 31. 1. 2020 morajo prispeti na vložišče Občine Trzin

 

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v občini Trzin, ki imajo sedež v občini Trzin in delujejo na območju občine Trzin.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imajo sedež v Občini Trzin ali imajo sedež v drugi občini in je med člani vsaj 10 občanov občine Trzin pod pogojem, da v občini Trzin ni istovrstnega društva, kluba, zveze oz. organizacije,
  • so registrirani v skladu z Zakonom o društvih za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev,
  • delujejo že najmanj eno leto,
  • dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
Tags: