Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2020 (Občina Dobrova-Polhov Gradec)

Razpisuje: Občina Dobrova-Polhov Gradec
Datum objave na spletu: 24. 4. 2020
Vrednost razpisa: 4.000,00 EUR
Rok prijave: 15. 6. 2020

 

PREDMET JAVENEGA RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine ter
spomenikov oz. obeležji iz časa NOB in sicer sofinanciranje konservatorsko-restavratorskih posegov ter
vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov ter
spomenikov oz. obeležji iz časa NOB.
Predmet razpisa niso:
– kulturni spomeniki v lasti Republike Slovenije,
– kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– dediščina, razglašena za kulturni spomenik po objavi tega razpisa.

Tags: