Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti (Občina Ig)

Razpisuje: Občina Ig
Datum objave na spletu: 3. 3. 2020
Vrednost razpisa: 20.651,70 EUR
Rok prijave: 25. 3. 2020

 

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ig. Na podlagi Letnega programa kulture se po posameznih dejavnostih nameni sredstva na naslednji način:

 • gledališka dejavnost – 3.220,00 EUR
 • pevska – 6.651,70 EUR
 • literarno – glasbena – 770,00 EUR
 • plesna – 360,00 EUR
 • likovna – 600,00 EUR
 • lutkovna – 350,00 EUR
 • honorarji – 1.800,00 EUR
 • JSKD – 1.700,00 EUR
 • sofinanciranje uporabe prostorov – 4.100,00 EUR
 • obleke – 1.100,00 EUR
Upravičeni prijavitelji

Upravičenci do sredstev so izvajalci, navedeni v 2. členu pravilnika, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • imajo sedež v občini IG,
 • so registrirani kot društvo najmanj eno leto,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
 • redno, v rokih dostavljajo načrte in poročila o izvajanju kulturnih programov,
 • njihova dejavnost je neprofitna,
 • poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
 • predloženi program je namenjen čim večjemu številu uporabnikov.
Tags: