Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2020 (Občina Moravče)

Razpisuje: Občina Moravče
Datum objave: 6. 12. 2019
Rok za prijavo: 3. 2. 2020 ob 23.59

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev, združenj in organizacij, ki delujejo kot:

 • splošne dobrodelne organizacije,
 • organizacije za kronične bolnike,
 • organizacije za samopomoč in
 • invalidske organizacije.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, združenja in organizacije, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež v Občini Moravče ali imajo sedež izven Občine Moravče, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Moravče,
 • prijavijo program, ki je predmet razpisa,
 • program izvajajo na območju občine Moravče ali izven nje in v njem aktivno sodelujejo člani društva, ki izhajajo iz Občine Moravče,
 • so ustanovljene v skladu z veljavnim zakonom in imajo registrirano vsaj eno od dejavnosti iz 3.člena tega pravilnika,
 • imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove dejavnosti,
 • delujejo že najmanj eno leto

Izvajalci, ki v letu 2019 niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti, ne morejo prejeti sredstev na javnem razpisu za leto 2020

Tags: