Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Moravče za leto 2020 (Občina Moravče)

Razpisuje: Občina Moravče
Datum objave: 6. 12. 2019
Rok za prijavo: 3. 2. 2020 ob 23.59

 

Predmet javnega razpisa so dejavnosti registriranih društev, ki jih ostali pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Moravče ne opredeljujejo. Izvajalci dejavnosti in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega javnega razpisa so društva, ki s svojim delovanjem dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost občini Moravče in pomenijo dvig kakovosti življenja svojih članov.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo sedež v Občini Moravče,
  • da niso registrirana za kulturno, humanitarno, kmetijsko ali športno dejavnost,
  • da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
  • da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Moravče,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove dejavnosti,
  • da delujejo že najmanj eno leto,
  • da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
  • da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov.

Izvajalci, ki v letu 2019 niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti, ne morejo prejeti sredstev na javnem razpisu za leto 2020

Tags: