Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju v letu 2020 (Občina Domžale)

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/13, 1/17) Občina Domžale v letu 2020 načrtuje sofinanciranje delovanja dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Predmet sofinanciranja je delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Sredstva so v celoti namenjena le enemu izbranemu prijavitelju, ki bo glede na spodaj navedena merila najbolje ovrednoten.

Tags: