Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode

Razpisuje: Občina Medvode
Datum objave na spletu: 6. 3. 2020
Rok za prijavo: do 18. 5. 2020 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti izvajalcev s področja socialnega varstva, ki ne sodijo v zakonsko obvezo občine, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovanjskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki delujejo na območju občine Medvode, imajo v občini Medvode sedež ali so njihovi člani občani občine Medvode, v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za: poslovanje izvajalcev s sedežem na območju Občine Medvode in projekte.

Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu za sofinanciranje lahko sodelujejo:
  • dobrodelne organizacije, kot so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Medvode, ustanovijo posamezniki v
    skladu z zakonom;
  • organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe
    občanov Občine Medvode;
  • organizacije invalidnih oseb, kronično bolnih in oseb z dolgotrajnimi okvarami zdravja, oseb z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo te osebe ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe, utemeljene na značilnostih teh oseb po posameznih funkcionalnih
    okvarah, ki ogrožajo materialni položaj teh oseb, občanov Občine Medvode;
  • društva in zavodi, ki izvajajo programe s področja socialnega varstva drugih ranljivih skupin prebivalstva, in sicer otrok in mladine ter starejših občanov Občine Medvode.
Tags: