Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev upokojencev (Občina Horjul)

Razpisuje: Občina Horjul
Datum objave na spletu: 14. 2. 2020
Vrednost razpisa: 1.000 EUR
Rok prijave: 31. 3. 2020 ob 10.00

 

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev upokojencev, ki se izvajajo v Občini Horjul. Z razpisom se sofinancira redna dejavnost društva ter prevoz za eno strokovno ekskurzijo na leto za vsako društvo.

Upravičeni prijavitelji

Upravičenci do sredstev so društva upokojencev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so vsaj eno leto registrirana kot društvo upokojencev in imajo urejeno evidenco o članstvu;
  • imajo sedež v občini Horjul;
  • imajo zagotovljene organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti;
  • imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Horjul.
Tags: