Skoči na vsebino

Javni razpis za prijavo sofinanciranja projektov založništva (Občina Domžale)

Razpisuje: Občina Domžale
Datum objave na spletu: 28. 2. 2020
Vrednost razpisa: do 8.000 EUR
Rok prijave: 30. 3. 2020 ob 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Predmet sofinanciranja so projekti založništva, izvedeni v letu 2020. Sofinanciranje izdaje občasnih ali rednih glasil, letakov ipd. publikacij za promocijo prijavitelja niso predmet tega javnega razpisa.

Upravičeni prijavitelji

Pogoji za sofinanciranje:

  • prijavitelj je pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: subjekt), ki ima registrirano dejavnost založništva, razen v primeru samozaložništva, če ne gre za opravljanje dejavnosti, in tudi druge fizične osebe, ki z dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
  • projekt, ki bi sicer izpolnjeval pogoje, ni predmet sofinanciranja na podlagi tega razpisa, če je lahko predmet sofinanciranja na podlagi drugih proračunskih postavk občinskega proračuna,
  • prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik.

Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

Tags: