Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE PROJEKTA PATS – INFORMIRANJE ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI, SPOLNEGA NASILJA ALI NASILJA PO SPOLU

Razpisuje: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Datum objave na spletu: 14. 8. 2020
Vrednost razpisa: 35.000,00 EUR
Rok prijave:19. 9. 2020

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta, ki je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam oseb, ki obsega:

  • izvedbo individualnih informativnih razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito,
  • pripravo poročila o razgovoru,
  • priprava dodatnega informacijskega materiala o trgovini z ljudmi, ki ga prosilci prejemejo na razgovoru,
  • evalvacijo projekta,
  • vodenje projekta,
  • izvedbo dodatnih aktivnosti, potrebnih za pravočasno in pravilno izvedbo projekta.
Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

  • so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS

ali

  • imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Tags: