Skoči na vsebino

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Razpisuje: Mestna občina Ljubljana
Datum objave: 10. 1. 2020
Rok za prijavo: 25. 2. 2020 ob 24.00

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2020.

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

  • A/uprizoritvene umetnosti,
  • B/glasbene umetnosti,
  • C/vizualne umetnosti,
  • D/intermedijske umetnosti,
  • E/kulturno-umetnostna vzgoja,
  • F/knjiga in mesto,
  • G/Ljubljana bere,
  • H/mladike – prvi projekti.

Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji projektov, ki delujejo na razpisnih področjih in so posamezniki oz. samozaposleni v kulturi, nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), gospodarske organizacije in samostojni podjetniki (samo na področjih F/knjiga in mesto in G/Ljubljana bere), ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Tags: