Skoči na vsebino

Delavnica o vodenju računovodstva v društvih in zavodih

Se vam zastavljajo vprašanja o pravilnosti izdaje računov, vodenja blagajne, obračuna potnih nalogov in drugih finančnih dokumentov? Potem je delavnica namenjena prav vam, saj bomo na njej naredili celovit pregled dokumentacije, ki jo je potrebno skrbno urediti in pripraviti za računovodjo.

Vabljeni predsedniki, direktorji, tajniki, blagajniki in druge osebe, ki skrbite za finančno poslovanje v društvu ali zasebnem zavodu.

Delavnica bo potekala v četrtek, 10. marca, 17.00 do 18.30, preko Zoom-a.

PRIJAVA

 

Program:

  • Izdani računi: način in namen izdaje računov (prodaja blaga in storitev, članarine), pridobitna dejavnost (kaj je to in meja za davčno potrjevanje gotovinskih računov); upoštevanje nastanka poslovnega dogodka ter zaporedje dogodkov; pomembnost vsebine pred obliko; evidentiranje računov; pomembna vsebina izdanega računa; končna kontrola; prilivi/prihodki;
  • Prejeti računi: pregled, hranjenje, evidentiranje – likvidiranje, plačevanje; upoštevanje nastanka poslovnega dogodka ter zaporedja dogodkov; pomembnost vsebine pred obliko; Plačani po TRR ali z gotovino; založeni stroški članov;
  • Blagajna: blagajniški prejemek, izdatek in dnevnik; povezava z gotovinskimi izdanimi računi, upoštevanje nastanka poslovnega dogodka ter zaporedja dogodkov; pomembnost vsebine pred obliko; stanje blagajne sproti in na koncu leta; pologi in dvigi denarja;
  • TRR: bančni izpiski; čemu služijo in kako si z njimi lahko pomagamo; stanje TRR na koncu leta;
  • Potni nalogi: namen poti; izplačilo; km in dnevnice; potni nalogi in pridobitna dejavnost;
  • Osnovna sredstva: kaj so in kako jih beležiti; register OS in popis osnovnih sredstev;
  • Sklepi, interni akti, računovodski pravilniki ipd.

 

Predavateljica: Nataša Kastelic Plantan, Računovodski servis Finskatt

PRIJAVA

 

***
Aktivnost sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.