Skoči na vsebino

Dodatek za delovno obveznost in obveznosti prostovoljcev

  • Novice

Na Slovensko filantropijo  se obračajo številni prostovoljci in prostovoljske organizacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatka za delovno aktivnost. Po Sloveniji so se pričele pojavljati različne prakse, povezane z upoštevanjem tega dodatka. Nekaterim prostovoljcem je bil ukinjen, od drugih svetovalci na Centrih za socialno delo zahtevajo, da na mesec opravijo 60 ur prostovoljskega dela, tretji govorijo o 24 urah mesečno.

Ker se zakonodaja se na tem področju ni spremenila, bi morala pravila ostati enaka, kot so bila do sedaj.

Slovenska filantropija je zato kontaktirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z vprašanjem, ali obstaja kakšno novo določilo glede uveljavljanja DDA in jih prosili za pojasnilo. V petek, 24. januarja so prejeli odgovor, ki potrjuje, da se zakonska podlaga ni spremenila, ter še vedno velja – če ima prostovoljec sklenjeni pisni dogovor o prostovoljskem delu, se šteje, da je delovno aktiven v obsegu od 60 do 128 ur na mesec, ne glede na dejansko število opravljenih prostovoljskih ur.

Edina novost je potrdilo o opravljenih prostovoljskih urah, s katerim prostovoljce dokazuje svojo aktivnost za mesece, za katere mu je bila dodeljena pravica do dodatka. Obrazec potrdila se dobi na Centrih za socialno delo.

Obveznost prostovoljca je, da do konca koledarskega meseca, za katerega se dokazuje delovna aktivnost, oziroma najkasneje do 8. dne v mesecu za pretekli koledarski mesec, predloži potrdilo.

Če je prostovoljcu priznana denarna socialna pomoč za obdobje do 3 mesecev, lahko potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu za celotno preteklo obdobje priznanega dodatka za delovno aktivnost posreduje v roku 8 dni po izteku priznane pravice.

Če dokazilo o opravljenem prostovoljskem delu za posamezni mesec oziroma obdobje priznanega dodatka za delovno aktivnost ni predloženo, prostovoljec za mesec, ko ni izkazano opravljanje prostovoljskega dela, ni upravičen do dodatka za delovno aktivnost. Enako velja, če prostovoljec v mesecu, za katerega mu je priznan dodatek za delovno aktivnost, ni opravljal prostovoljskega dela.

Vir: Slovenska Filantropija