Skoči na vsebino

Delodajalcem na voljo subvencije za zaposlitev mladih

Od  16. 8. 2022 lahko delodajalci oddajo e-ponudbo na javno povabilo za program Hitrejši vstop mladih na trg dela ter pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas v višini od 5.400 do 8.820 EUR.

Subvencija znaša od 300 do 490 EUR/mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev. Delodajalec lahko prejme skupaj od največ 5.400 do največ 8.820 EUR/osebo. Višina je odvisna od trajanja brezposelnostiizobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje. Subvencija  je višja za 70 EUR/mesec v primeru, da delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni delovni čas. Sorazmerno nižja subvencija se izplača invalidom, ki skladno z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši tedenski delovni čas.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni, zagotavljajo mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj, imajo poravnane davke in obvezne dajatve ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na ZRSZ portalu za delodajalce od 16. 8. 2022 dalje. Pred prvo uporabo portala se morajo registrirati.

Mladi osebi mora delodajalec zagotavljati mentorstvo. Prav tako mora njej in mentorju zagotoviti usposabljanje ali izobraževanje v trajanju vsaj 30 šolskih ur/osebo.

Več informacij najdete na portalu za delodajalce Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.