Skoči na vsebino

Delo s prostovoljci v času epidemije COVID-19

Trenutni časi samoizolacije zahtevajo od nas kar nekaj sprememb tako v vsakodnevnem življenju kot tudi pri delu. Marsikdo ima možnost dela od doma. Kaj pa prostovoljci? Lahko tudi oni delajo od doma? V nadaljevanju članka z vami delimo nekaj idej ter tudi napotkov za organizacijo prostovoljskega dela, ki jih je pripravila Slovenska filantropija.

ODPOVED SKUPINSKIH AKTIVNOSTI

Prosimo vas, da pri vseh aktivnosti, ki jih izvajate, sledite napotkom Vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede ukrepov za zajezitev in preprečevanje širjenja okužb. To pomeni, da morate odpovedati ustaljene oblike skupinskih aktivnosti in jih nadomestiti z individualnimi oz. te aktivnosti prilagoditi do te mere, da se lahko izvajajo tudi na daljavo. Na Slovenski filantropiji smo tako med drugim prilagodili učno pomoč, izobraževanje in razdeljevanje viškov hrane. Če ste tudi v vaši organizaciji že pred tem skrbeli za razdeljevanje hrane in želite to še nadaljevati, ali nameravate s tem šele začeti, se lahko obrnete na nas, da vam pomagamo z nasveti, kako vzpostaviti učinkovit in varen sistem sprejema in razdelitve hrane.

PROSTOVOLJSKO DELO NA TERENU

Zaradi navodil in priporočil o omejitvi gibanja, nedelovanja določenih služb in servisov ter pomanjkanja nekaterih delavcev so se povečale potrebe po prostovoljcih, ki sicer teh del v običajnih razmerah ne opravljajo (oz. jih v veliko manjši meri). Prostovoljci so tako aktivirani pri nakupovanju živil oz. nujnih pripomočkov za ranljive skupine, pri pripravi in prevozu obrokov, pri varstvu otrok in delu v socialnovarstvenih ustanovah. Če tudi vi vključujte prostovoljce v katero od teh aktivnosti, prosimo, da jih dobro seznanite z ukrepi preprečevanja širjenja okužbe ter jih opremite za varno delo! Če sami nimate dovolj znanja, si pomagajte z dostopnimi gradivi oz. se obrnite na občinsko civilno zaščito.

Še nekaj ključnega – na teren pošljite le preverjene, usposobljene prostovoljce. Tiste, ki sicer v vaši organizaciji morda ne delajo na terenu ali z uporabniki, pa izobrazite. Prostovoljec, ki ne ve, kje so meje njegove pomoči, lahko na koncu naredi več škode kot koristi.

Kamniški prostovoljci (vir: kamnik.si)

DOPOLNITEV PROSTOVOLJSKEGA PROGRAMA V JAVNIH ZAVODIH

Nekateri javni zavodi ste kot odgovor na nastale potrebe začeli uvajati nove aktivnosti, ki jih nimate zapisane v prostovoljskem programu. Po Zakonu o prostovoljstvu morajo javni zavodi sprejeti prostovoljski program, ki pomeni dopolnitev rednega programa javne službe, v njem pa morate zapisati vsa prostovoljska dela, ki jih izvaja zavod. Če izvajata nove aktivnosti, morate torej z notranjim aktom dopolniti vsebino prostovoljskega programa. Predlagamo vam, da je ta opis čim širši oz. primeren tudi za druge situacije (Predlog: Pomoč posameznikom in skupnosti ob naravnih in drugih nesrečah, epidemijah).

PROSTOVOLJCI SO LAHKO AKTIVNI TUDI OD DOMA

Če so se vaše prostovoljske aktivnosti izvajale večinoma v skupinah ali na terenu in so sedaj za nekaj časa odpadle, vam dajemo nekaj idej, kako lahko prostovoljce vseeno aktivirate in z njimi ohranjate stik:

  • Prostovoljci, ki delajo osebno z uporabniki: povabite jih, da še vedno ohranjajo stik z uporabniki preko telefona ali kakšnega video pogovora – možnosti je kar veliko (video klic, Viber, Skype, Zoom, Teams …). Marsikdo bo vesel že zgolj telefonskega klica. Pri tem pazite na svojo prakso glede posredovanja številk med prostovoljci in uporabniki. Če tega ne dovoljujete, predlagamo, da prostovoljcem omogočite uporabo telefona (in da, tudi stacionarni se še najdejo).
  • Prostovoljci, ki nudijo učno pomoč: lahko to še vedno počnejo – preko telefona, tablice ali računalnika. Mentorji, povežite prostovoljca in uporabnika, tako da bosta uporabljala aplikacijo, ki jima ustreza, in ju seznanite z uporabniškim imenom/vzdevkom. Dogovorite se še za termine in potek učenja.
  • Prostovoljci lahko pomagajo organizaciji: Morate urediti spletno stran, pa niti ne veste, kako začeti? Bi radi napisali kakšen članek, pa nikoli ni časa? Organizacijo želite predstavljati z letaki, pa nimate denarja za oblikovanje? Povabite k ustvarjanju vaše prostovoljce, naj oni kreirajo vsebino, saj mora biti ta zanimiva predvsem zanje. Sami lahko napišejo, kaj počnejo kot prostovoljci, delijo kakšno fotografijo s prostovoljskih dogajanj, zapišejo kakšno navdihujočo prostovoljsko izkušnjo ali o njej celo posnamejo video, če so se pripravljeni izpostaviti.
  • Ohranite stik s prostovoljci: to lahko storite s pošiljanjem novičk organizacije, kjer dodate rubriko »Prostovoljci poročajo« – prostovoljci sami pripravijo prispevek; pripravite kakšno on-line igro ali kviz o poznavanju organizacije; zapišite ter sporočite, kaj prostovoljci pomenijo vam in vaši organizaciji.
  • Prostovoljcem dajte »glas«: povprašajte jih, kaj pričakujejo in želijo od vaše organizacije; kaj jim je všeč in kaj ne; kaj bi želeli spremeniti; kakšna je njihova motivacija; imajo sami kakšne predloge za razvoj prostovoljskega programa? Odgovore lahko dobite, tako da pripravite vprašalnik ali še bolje – osebno pokličete vsakega prostovoljca. Njihova mnenja in razmišljanja poskušajte upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju dela. Sedaj je za nekatere idealen čas, da prevetrite prostovoljski program. Mimogrede pa se vam morda utrnejo še kakšne nove ideje za nagrajevanje in motiviranje prostovoljcev.
  • Skupinska supervizija: več prostovoljcev povabite v on-line srečanje (Zoom je npr. takšna aplikacija, ki jo uporabljamo tudi mi). To bo nekakšno mentorsko srečanje, supervizija. Prostovoljci nam pogosto potožijo, da jim ta manjka, mentorji pa med vsemi obveznostmi nimajo časa za takšne evalvacije. Čas zatišja lahko izkoristite prav za takšna »srečanja«.
  • Zahvalite se prostovoljcem: mnogo vas to naredi ob kakšnem dogodku (npr. koncu šolskega leta, po taboru, ob dnevu prostovoljstva …). Zakaj ne bi to storili sedaj? Prepričani smo, da oseben mail z lepim sporočilom, zahvalo ali potrdilom ne bo izguba časa.
  • Povabite jih k sodelovanju v drugih organizacijah: kar nekaj je namreč takšnih organizacij, ki zaradi trenutno povečanih potreb vabijo nove prostovoljce (občine, Rdeč Križ, Karitas, tudi Slovenska filantropija je objavila poziv …).

Verjamemo, da se najde še mnogo idej – delite jih z nami (sticisce@nefiks.si) in Slovensko filantropijo (novice@filantropija.org). Z veseljem jih objavimo!

Vir: Slovenska filantropija