Skoči na vsebino

Zakaj postati prostovoljska organizacija ali prostovoljec?

Zakaj postati prostovoljska organizacija?

Prednosti na javnih razpisih

Prostovoljske organizacije lahko na javnih razpisih ovrednotijo prostovoljske ure in jih uveljavljajo kot lastni vložek pri sofinanciranju.
Glede na vrste opravljenega prostovoljskega dela, je ocenjena vrednost ene ure:

  • za organizacijsko delo 13 evrov,
  • za vsebinsko delo 10 evrov in
  • za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6 evrov.

Na nacionalnih razpisih imajo prostovoljske organizacije lahko prednost v obliki dodatnih točk ali pa so razpisi lahko namenjeni samo prostovoljskim organizacijam.

Omogočanje uveljavljanja dodatka za delovno aktivnost

Prostovoljcem, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, prostovoljske organizacije omogočijo uveljavljanje dodatka za delovno aktivnost.


Zakaj postati prostovoljec_ka?

Spoznavanje novih ljudi in ustvarjanje skupnosti

Če ste del ekipe s skupnim ciljem, boste lažje oblikovali vezi z neznanci. Prostovoljsko delo predstavlja pomoč drugim, kar pa pomeni, da boste ustvarili smiselne odnose z drugimi in povečali svoje socialne interakcije. Poleg tega, pa bo ustvarjanje skupnosti, v kateri vsi skupaj delate za doseganje skupnih ciljev, spodbudilo vaš občutek pripadnosti in poslanstva.

Nova znanja

Prostovoljstvo vam da priložnost, da v svoj krog poznanstev vključite nove ljudi. Ta izkušnja lahko razširi vaše razumevanje drugih, drugačnih od vas. Spoznavanje kultur in načinov življenja, ki se razlikujejo od vaše vzgoje, bo povečalo vašo socialno prilagodljivost in razširilo pogled na svet. S tem boste razvili tudi pomembne socialne veščine, kot sta empatija in timsko delo.

Smisel, sreča in telesne koristi

Ni dvoma, da prostovoljstvo nudi občutek dosežka, poslanstva in tudi sreče. Poleg same sreče, prostovoljstvo prinaša tudi številne fizične koristi. Preživljanje smiselnega časa z drugimi namreč lahko zmanjša stres, kar pomeni veliko fizičnih koristi za zdravje – boljši spanec, redkejša obolenja in celo preprečevanje srčnih bolezni. Precej smiselno je, da ko svojo pozornost namenjamo drugim, odvračamo pozornost od lastnih težav in skrbi.

Izboljšajte možnosti za zaposlitev

S prostovoljstvom boste razvili veščine, ki vam bodo koristile na karierni poti. Že samo s tem, da imate v svojem življenju navedeno izkušnjo prostovoljstva, se poveča vaša prednost pred ostalimi kandidati za zaposlitev. Prostovoljstvo namreč poudarja vaš značaj, strast in odločnost. Prav tako boste s svojimi prostovoljskimi izkušnjami imeli možnost pokazati, da vas zanimajo stvari, ki so večje od vas samih, ter da ste pripravljeni ukrepati in uresničevati spremembe, ki jih želite na svetu. Neformalne izkušnje si beležite, da jih boste lahko predstavili delodajalcu. Priporočamo beleženje v e-Nefiks.

Dodatek za delovno aktivnost

Prostovoljci, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, lahko uveljavljajo dodatek k denarni socialni pomoči – t.i. dodatek za delovno aktivnost. Dodatek je namenjen spodbujanju ljudi k delu ali ohranjanju zaposlitve. Od 1. septembra 2014 je v veljavi določilo, ki med delovno aktivnost uvršča tudi prostovoljsko delo po Zakonu o prostovoljstvu. Za uveljavljanje dodatka je potrebno vlogi za denarno socialno pomoč priložiti kopijo dogovora o prostovoljskem delu z organizacijo, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES.