Skoči na vsebino

Zakaj je Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« zanimiv tudi za NVOt in skupnosti

  • Novice

Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«. Upravičeni prijavitelji so občine v Republiki Sloveniji, združene v posamezni konzorcij, ki lahko z vključevanjem nevladnih organizacij pridobijo dodatne točke pri ocenjevanju vlog.

Foto: Unsplash

Predmet javnega razpisa je financiranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.

Vsebinska področja, ki jih razpis naslavlja, so naslednja:

  1. Upravljanje z viri in infrastrukturo;
  2. Skrb za okolje;
  3. Zdravo in aktivno življenje;
  4. Mobilnost, logistika in transport;
  5. Kultura, šport in turizem;
  6. Varnost in zaščita.

Med merili za ocenjevanje vlog je tudi ustreznost konzorcija, ki v sklopu »Vključevanje civilne družbe, nevladnih organizacij, uporabnikov« v snovanje in evalvacijo rešitev prinaša 6 dodatnih točk.

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) vabi nevladne organizacije, da sporočijo interes za partnersko povezovanje s projektnimi konzorciji, ki se bodo prijavljali na JR PMIS, na elektronski naslov mreza.nvo@informacijska-druzba.org (kontakt mag. Simon Delakorda, 041 365 529).

Prednost vključevanja NVO v projekt

Prednosti vključevanja nevladnih organizacij v projekte pametnih mest in skupnosti so zbrane v kratki predstavitvi NVO partnerji JR PMIS.

Mreža NVO-VID je v procesu usklajevanja vsebine javnega razpisa s ciljnimi deležniki vzpostavila komunikacijo z reprezentativnimi združenji občin in strateško inovativnimi partnerstvi na področju pametnih mest in skupnosti, ki se bodo združevali v projektne konzorcije.

Merilo vključevanja nevladnih organizacij je neposreden rezultat zagovorniških prizadevanj in argumentacij mreže NVO-VID. Mreža je prav tako opozarjala na pomen trajnostne digitalizacije, ki pomeni razvoj in uporabo digitalnih tehnologij za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Cilj vsebinske mreže NVO-VID je delovati kot zagovorniško in podporno okolje nevladnega sektorja na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe.

Vir: NVO-VID