Skoči na vsebino

[Vabilo] Postopek izbora predstavnikov ali predstavnic nevladnih organizacij v svet za vključevanje tujcev

Začel se je postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij in enega namestnika predstavnika v Svet za vključevanje tujcev. Rok za prijavo je četrtek, 1. 9. 2022 do 15:00.

CNVOS razpisuje postopek 1 (enega) predstavnika oziroma predstavnice nevladnih organizacij in 1 (enega) namestnika oziroma namestnice v Svet za vključevanje tujcev.

Svet za vključevanje tujcev je bil prenesen na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov s strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Naloge sveta so:

 • podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev,
 • podaja mnenja in priporočila ter sodeluje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje vključevanja tujcev,
 • spremlja izvajanje integracijskih ukrepov, analizira stanje ter o tem letno poroča Vladi Republike Slovenije.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju vključevanja tujcev. Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko oseba, ki izkazuje izkušnje z delovanjem na področju vključevanja tujcev.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju vključevanje tujcev  in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 17. 8. 2022 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 1. 9. 2022 do 15:00– rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 7. 9. 2022 – rok za dopolnitev prijav
 • 8. 9. 2022 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
 • 8. 9. 2022 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 13. 9. 2022 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 13. 9. 2022 – začetek volitev (pogojno)
 • 19. 9. 2022 ob 15.00 – zaključek volitev (pogojno)
 • 20. 9. 2022 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev kandidatov se bodo odvile preko videokonference.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 1. 9. 2022 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

Vir: CNVOS