Skoči na vsebino

Uskladite svoje akte z Zakonom o nevladnih organizacijah

  • Novice

Skoraj pet let od uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah veliko (zasebnih) zavodov svojih aktov o ustanovitvi še vedno ni uskladilo z zakonom. V razpisih za financiranje NVO, ki jih izvajamo skupaj s partnerji, smo v CNVOS po vzoru ministrskih javnih razpisov statutarne pomanjkljivosti doslej tolerirali (prijavitelji so lahko podpisali izjavo, da bodo akt uskladili z ZNOrg ob prvi naslednji spremembi akta). V naših novih razpisih za NVO, od marca naprej, pa bomo izpolnjevanje pogojev, ali je organizacija statutarno NVO ali ne, preverjali v celoti.

Zakon, ki opredeljuje nevladne organizacije, velja že od aprila 2018. Med pogoji, po katerih organizacija velja za NVO, je tudi pogoj neprofitnosti. Zakon pravi, da je neprofitna tista organizacija, ki ima v svojem aktu določeno, da:

  • presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,
  • svojega premoženja v nobenem primeru ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe,
  • v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, svoje premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.

Več o izpolnjevanju pogoja neprofitnosti si lahko preberete tukaj.

Pred kratkim so na CNVOS analizirali akte o ustanovitvi (zasebnih) zavodov s področja zdravstva, sociale in izobraževanja. Pregledali so 1317 ustanovnih aktov. Od teh jih kar 1000 ne izpolnjuje kriterija neprofitnosti in s tem pogojev za NVO. Od tega jih je 870 sicer imelo urejeno ne-delitev presežka, vendar hkrati niso imeli urejenega prenosa premoženja na drugo nevladno organizacijo oziroma nepridobitno pravno osebo javnega prava v primeru prenehanja.

Javni financerji in po njihovem vzoru tudi CNVOS s partnerji v okviru Programa Active Citizens Fund v Sloveniji so tovrstno delno neizpolnjevanje pogoja neprofitnosti, ki se nanaša na prenos premoženja ob prenehanju, doslej tolerirali in prijaviteljem na razpise za NVO omogočali podpis izjave, da bodo pomanjkljivosti uredili ob prvi naslednji spremembi akta.

Ker so v CNVOS prepričani, da je 5 let dovolj dolgo »prehodno obdobje« in si obenem želilo, da se zakon dosledno uveljavi in spoštuje, so se odločili, da bomo v njihovih javnih razpisih, ki jih bodo objavili od marca 2023 naprej (razpisi v okviru Programa IMPACT4VALUES), upravičenost NVO preverjali v celoti. Vsem zavodom, ki nameravajo kandidirati na razpisih za NVO, zato priporočajo, da preverijo svoje akte o ustanovitvi oz. njihovo skladnost z ZNOrg.

Vir: CNVOS