Skoči na vsebino

Marčevski razpisi

 • Novice

JAVNI RAZPIS ZA MALE IN SREDNJE PROJEKTE IZ PROGRAMA IMPACT4VALUES

Razpisovalec: CNVOS

Rok prijave: 29.5.2023

Trajanje projekta: 12-18 mesecev

 
 • mali projekti 10.000-30.000 € (pogoj za prijavitelje – letni povprečni prihodek nižji od 70.000 €),
 • srednji 40.000-60.000 € (pogoj za prijavitelje – letni povprečni prihodek med 70.000 in 300.000 €).
 • Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij,
 • Promovirane vrednote EU,
 • Povečana podpora ranljivim skupinam.
 • spodbujanje ozaveščenosti o pravicah in vrednotah EU med splošno javnostjo in ključnimi deležniki, kot so politični odločevalci, pravosodje ipd.,
 • kampanje, komuniciranje in obveščanje javnosti;
 • organizacija državljanskih forumov in razprav, povezanih s pravicami in vrednotami EU;
 • koalicije in partnerstva med nevladnimi organizacijami; usklajevanje in strateško sodelovanje med nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki, iz javnega ali zasebnega sektorja;
 • zagotavljanje brezplačnega svetovanja, nadzora in spremljanja izvajanja politik, pravic in vrednot EU;
 • spodbujanje izvajanja sprejetih zakonov, drugih predpisov in sodnih odločb;
 • vplivanje na politike in procese odločanja z zagovorništvom, ki temelji na dokazih;
 • raziskave in analize, ki jih potrebujemo za vključevanje v oblikovanje politik na ravni EU in nacionalni ravni, ali podpora pri razvoju orodij in standardov za uresničevanje vrednot EU;
 • Podpora strateški litigaciji (le preko krepitve kapacitet, medsebojnega učenja in zbiranja podatkov – sodni postopki niso upravičena aktivnost);
 • zagotavljanje podpornih storitev ciljni skupini, kot je podpora žrtvam, usposabljanje itd., s pristopom, temelječim na človekovih pravicah.

JAVNI RAZPIS ZA PREDLOŽITEV PROJEKTOV (za standardne projekte) v okviru Interreg program Slovenija-Madžarska 2021-2027

Razpisovalec: EU, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Rok prijave: od 3. 3. 2023 dokler so sredstva na voljo

Trajanje projekta: do 36 mesecev za prvo in drugo prednostno nalogo in do 24 mesecev za tretjo prednostno nalogo

 • 160.000-1,5 milijona € sredstev ESRR za prednostno nalogo 1, 2 in 3, specifični cilj 3.1 in
 • 160.000-350.000 € za prednostno nalogo 3, specifični cilj 3.2.
 • Prednostna naloga 1: zelena obmejna regija
  Specifični cilj 1: krepitev varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi na urbanih območjih, ter zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja
 • Prednostna naloga 2: vključujoča obmejna regija, ki temelji na trajnostnem turizmu
  Specifični cilj 1: krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah
 • Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija
  Specifični cilj 1: boljše upravljanje sodelovanja

Programsko območje obsega dve slovenski (Pomurska, Podravska) in dve madžarski (Vas, Zala) NUTS-3 regiji.

Vrste ukrepov:

 • izdelava čezmejnih/skupnih analitičnih študij, strategij, akcijskih načrtov in modelov za učinkovitejše ohranjanje naravnih dobrin, biotske raznovrstnosti in izboljšanje ali ohranjanje naravnih dobrin, vključno z naslednjimi dejavnostmi
 • izvajanje skupnih pilotnih ukrepov, ki prispevajo k zaščiti biotske raznovrstnosti, spodbujanju skupnega upravljanja z vodami in nesrečami ter zmanjševanju onesnaževanja, vključno z naslednjimi dejavnostmi
 • vzpostavitev skupnih standardov kakovosti turizma in skupnih modelov upravljanja turistične destinacije na podlagi pomembnih kulturnih (in naravnih) potencialov in sodelovanja turističnih organizacij
 • izvajanje pilotnih ukrepov in skupnih rešitev za boljše vključevanje kulture in kulturne dediščine v razvoj kakovostnih turističnih znamenitosti in povezanih turističnih storitev
 • več drugih dejavnosti čezmejnega sodelovanja v umetnosti, kulturi, športu, medgeneracijskem sodelovanju …