Skoči na vsebino

Svet RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij išče novega člana

 • Novice

Zaradi odstopa enega predstavnika prostovoljskih organizacij (PO) v Svetu vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij v skladu s pozivom Ministrstva za javno upravo razpisujemo postopek izbora enega/ene (1) predstavnika/predstavnice (v nadaljevanju predstavnika) prostovoljskih organizacij v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

Predstavnika se imenuje za obdobje veljavnosti mandata trenutnega sveta (2019-2022), z enkratno možnostjo ponovnega imenovanja. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Zaželeno je, da predstavnik PO dobro pozna področja delovanja prostovoljskih organizacij, razvojne dokumente, ki vplivajo na položaj prostovoljskih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika PO izvedli v skladu s Poslovnikom postopka izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij v Svet vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnika poteka tako, da PO najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse PO, ki so za to v naprej pokazale interes (se pravi, da so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste PO, ki bodo pravočasno poslale prijavnico.

Prijavnico za sodelovanje je najdete tukaj.

V primeru volitev bo predstavnik postal kandidat, ki bo prejel najvišje število glasov.

Rokovnik za izvedbo postopka izbora:

 • 9. 2020 –objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 16. 9. 2020  –rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 9. 2020 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
 • 9. 2020– rok za dopolnitev prijav
 • 9. 2020– objava  seznama upravičencev in kandidatov
 • 9. 2020 ob 10:00– javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 9. 2020– začetek volitev (pogojno)
 • 1. 10. 2020 –  zaključek volitev (pogojno)
 • 10. 2020 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev, se bodo odvile v prostorih Slovenske filantropije (Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana).

PO, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata. Iz predstavitve naj bodo razvidne njegove reference s področja poznavanja delovanja prostovoljskih organizacij, razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljskih organizacij, potreb širšega okolja in mednarodnih trendov.

 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika prostovoljske organizacije, žig organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

 • po pošti na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana ali
 • po elektronski pošti na: slovenska@filantropija.org

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 16. 9. 2020 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01 433 40 24 ali na elektronski pošti slovenska@filantropija.org. Kontaktna oseba je Nina Lukashevich.

Vabimo vse zainteresirane prostovoljske organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Vir: Slovenska filantropija