Skoči na vsebino

Študijski obisk v Cerknici, Pivki ter Postojni

  • Novice

25. avgusta je Stičišče Središče izvedlo študijski obisk pri nevladnih organizacijah primorsko-notranjske regije z namenom udeležencem približati delovanje in projekte drugih organizacij, tokrat predvsem na področju dela z mladimi. Program sta nam pripravili zaposleni na regijskem stičišču Tatjana Rant in Tina Žigon, ki sta nas vodili po treh izmed šestih občin te regije ter nam predstavili tudi delovanje stičišča Boreo, regionalnega stičišča primorsko-notranjske regije in z njimi povezanih organizacij.

Prvi obisk je bil v Cerknici, kjer smo se srečali z zaposlenima Zavoda Samostojen si v prostorih Večgeneracijskega centra v Cerknici. Julija Perko ter Sara Smajić sta predstavili delovanje tako v šolskem času kot tudi počitniško varstvo, izzive, s katerimi se na Cerkniškem tako v korona času kot tudi sicer soočajo, ter njihove rešitve in primere dobrih praks. Ogledali smo si tudi Center za mlade Petka Cerknica – njihove prostore v osnovni šoli, kjer popoldne osnovnošolski otroci lahko z mentorji gostujejo. Odprli so ga leta 2019. Kljub epidemiji in raznim ukrepom so v zadnjem letu tudi v tem centru aktivno delovali, zato so res primer dobre prakse. V letošnjem letu so na OŠ Antona Globočnika v Postojni odprli tudi mural, ki so ga izdelali pri Zavodu Samostojen si v sklopu projekta Preslišan jok izgubljenih/ukradenih otrok.

Ogled smo nadaljevali na Občini Pivka, kjer smo se srečali z županom Občine Pivka Robertom Smrdeljem in Tiborjem Pranjićem iz odbora za družbene dejavnosti. Predstavila sta delovanje organizacij v Občini Pivka, predvsem tudi Društva Mladi za Pivko, ki je doseglo, da se na razpis, ki je namenjen projektom za mlade, lahko prijavi tudi neformalna skupina mladih s svojim projektom. Občina je tudi namenila prostore za mladinski center v Pivki, ki ga bodo uredili pri društvu. Sodelujejo tudi pri pripravi Strategije za mlade. Župan je predstavil občinski pogled na aktivacijo organizacij ter izpolnjevanje potreb od spodaj navzgor v lokalnem okolju. Z udeleženci smo tudi debatirali o pomembnosti strategiji za mlade ter pomenu participativnega proračuna za aktivacijo posameznikov ter vzpostavljanje priložnosti za občane po sistemu, da sami iščejo rešitve in podajajo pobude, predloge občini in drugim organizacijam.
Sledil je ogled prostorov, ki so jih mladi s svojim delom prenovili in postavili fitnes naprave v opuščenem skladišču.

Po kosilu, ki je potekal v prostorih muzeja Parka vojaške zgodovine Pivka, smo se odpeljali do Postojne, kjer smo si ogledali Mladinski center Postojna, ki je pričel z vsakoletnim festivalom Zmaj ‘ma mlade. Prostori Mladinskega centra so namenjeni predvsem mladim in njihovim vsebinam. Nudijo jim podporo pri lastnih projektih, aktivno sodelujejo s Klubom študentov občin Postojna in Pivka. Prostore oddajajo tudi nevladnim organizacijam v brezplačno uporabo. V ta namen so pripravili spletno aplikacijo, prek katere enostavno rezervirajo prostore za svoje potrebe. Pod okriljem Mladinskega centra deluje tudi regionalno stičišče Boreo. Predstavili sta tudi Društva prijateljev mladine občin Postojna in Pivka, ki sodeluje pri večini projektov Zveze prijateljev mladine Slovenije (Poštar Pavli, Evropa v šoli …), vsako leto organizira letovanje za otroke iz občin Postojna in Pivka, v sodelovanju z Osnovno šolo Antona Globočnika so pripravili projekt BeeMe – “sobo” pobega na prostem, za katerega upajo, da bo v jeseni v sodelovanju s TIC Postojna tudi na voljo turistom.

Zaposlenim na stičišču pa je ta obisk pomenil tudi spoznavanje dela kolegov ter realnosti primorsko-notranjske regije s šestimi občinami, ki ima po podatkih iz 2019 52.818 prebivalcev, kar je po številu prebivalcev najmanjše stičišče.

Program sta nam zelo prijazno in zgoščeno pripravili Tatjana in Tina, ki sta si vzeli čas za nas tudi v času festivala Zmaj ‘ma mlade, ki ga v Postojni do 5. septembra pripravljajo že 25-ič. Program si lahko ogledate tukaj.

Iz Ljubljane smo se odpeljali ob 9. uri ter se vrnili ob 17. uri in tako skupaj z udeleženci in gostitelji preživeli zanimiv NVO dan.

Dodajamo še misli in zahvale zadovoljne udeleženke:

Še enkrat hvala za priložnost, da sva bila lahko zraven in spoznavala mlade z druge perspektive, kar nam daje širino, odprtost, priložnosti, tudi v NVO, zaposlovanju in vsakdanjem življenju.