Skoči na vsebino

Strategija za mlade v občini Lukovica

  • Novice

Lokalna strategija za mlade je temeljni dokument, v katerem lokalna skupnost določi cilje in ukrepe na področju mladine za prihodnja leta. Strategija je vodilo za vse organizacije, ki delajo z mladimi in oblikujejo programe zanje, ter odločevalce, ki krojijo razporejanje občinskega proračuna. Vključuje pomembna področja, kot so formalno in neformalno izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, mobilnost mladih, prosti čas, šport in kultura, informiranje, mladinsko organiziranje in participacija.

Z Občino Lukovica sodelujemo pri pripravi lokalne strategije za mlade, proces pa vključuje tudi lokalne mladinske organizacije in mlade, stare od 14 do 29 let. Slednje vabimo k reševanju ankete, saj želimo izvedeti vaše mnenje o ukrepih, ki bodo sprejeti v strategiji, ter katere definirate kot prioritetne.

K reševanju vabimo mlade med 14 in 29 letom, ki imate stalno bivališče na območju občine Lukovica.
Dostop do ankete

Ukrepi, ki so navedeni v anketi, so nastali na podlagi procesa priprave strategije, ki je vključeval uvodno anketo, posvet in delovna srečanja mladih in predstavnikov Občine. Vaše mnenje glede ukrepov bomo upoštevali pri obravnavi prioritetnih ukrepov v Strategiji za razvoj mladih v občini.