Skoči na vsebino

Ste upravičeni do donacije 0,5 % dohodnine za leto 2020? Seznam bo dostopen 30. septembra

  • Novice

Z letošnjim letom se zaradi spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (začela je veljati 31. 7. 2020) spremeni datum uradne objave upravičencev do donacij – seznam upravičencev bo objavljen do 30. septembra za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije.

Foto: Pixabay

Ste upravičeni do donacije?

Za leto 2020 ste upravičeni do donacije dela dohodnine, v kolikor ste imeli na dan 31. december 2019 pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu ter ste bili vpisani v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 31. julija tekočega leta. Ti podatki bodo namreč podlaga za pripravo seznama upravičencev, ki ga bo Finančna uprava morala poslati na Ministrstvo za finance.

Roki po spremembi uredbe

Finančna uprava RS mora prejeti od AJPES podatke o organizacijah, ki izpolnjujejo zgornje pogoje najkasneje do 15. avgusta, FURS pa posreduje seznam upravičencev do 31. avgusta tekočega leta na Ministrstvo za finance.

Spremenjen je tudi rok za objavo seznama upravičencev v Uradnem listu RS. Tako je novi rok za določitev in objavo seznama 30. september (in ne več do 31. julij) tekočega leta.

Roki za nakazila donacij prejemnikov, pa ostajajo nespremenjeni. Finančna uprava RS bo tudi še naprej do 20. januarja in do 20. septembra nakazala donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, ki so postale dokončne.

Vir: CNVOS