Skoči na vsebino

Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD

 • Novice

Ob registraciji društva ali zasebnega zavoda se ustanovitelji dostikrat znajdejo pred neznano prepreko, ki se imenuje Standardna klasifikacija dejavnosti oz. SKD. Ob registraciji je treba določiti glavno dejavnost in v ustanovitvenem aktu, naj si bodi statutu v primeru društev ali aktu o ustanovitvi v primeru zasebnih zavodov, določiti pridobitne dejavnosti v skladu s SKD. Nepridobitne dejavnosti so lahko poljubno zapisane, pridobitne dejavnosti pa morajo biti opredeljene skladno s predpisi, ki urejajo SKD.

Kaj je SKD, nas velikokrat sprašujejo ustanovitelji na svetovanjih. SKD je slovenski statistični standard za evidentiranje, zbiranje, analiziranje in izkazovanje podatkov, pomembnih za prikaz značilnosti gospodarstva in za spremljanje razvojnih gibanj in strukturnih sprememb. Ta standard se uporablja za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih enot po dejavnosti v različnih statističnih in administrativnih zbirkah podatkov.

Vsaka pravna oseba, tako društva kot podjetja, ima registrirane dejavnosti, ki jih lahko opravlja. Če pogledamo v podatke AJPES oz. Poslovnega registra Slovenije o posamezni pravni osebi, bo med njimi navedena tudi glavna dejavnost.

Ustanovitelji po navadi vedo, kaj bodo njihove dejavnosti, npr. društvo bo izvajalo psihosocialno pomoč otrokom, a kako najti, katera šifra SKD ustreza temu.

Dejavnost se po SKD opredeli s petmestno številčno oznako in njenim opisom. Več najdete na strani SPOT.

Pregled dejavnosti, ki se pogosto pojavijo v primeru društev in zavodov:

 • 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
 • 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
 • 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
 • 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 • 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
 • 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • 56.290 Druga oskrba z jedmi
 • 58.110 Izdajanje knjig
 • 58.130 Izdajanje časopisov
 • 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 • 58.190 Drugo založništvo
 • 63.120 Obratovanje spletnih portalov
 • 63.990 Drugo informiranje
 • 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
 • 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
 • 90.010 Umetniško uprizarjanje
 • 90.030 Umetniško ustvarjanje
 • 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
 • 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
 • 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Poleg navedenih je seveda še veliko drugih, tako da mora vsakdo pobrskati po obsežni bazi in najti dejavnosti za svoje področje delovanja. Tako je na primer glavna dejavnost športnih društev pogosto 93.120 Dejavnost športnih klubov, gasilskih društev 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah itd.

Največ, preko 12.000 organizacij, bomo v registru našli z glavno dejavnostjo 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.

Vir: www.spot.gov.si/sl/dejavnosti-in-poklici/dejavnosti-skd/dejavnost-drugje-nerazvrscenih-clanskih-organizacij/

Dejavnosti je mogoče registrirati tudi naknadno, ko organizacija že deluje, in morda ugotovi, da bi želela izvajati pridobitno dejavnost, ki je ob ustanavljanju še ni prepoznala kot pomembne in je ni vpisala v svoj ustanovitveni akt/statut.

Če imate vprašanje, na katerega vam članek ni dal odgovora, nas kontaktirajte na sticisce@nefiks.si.