Skoči na vsebino

Rezultati ankete o ESS razpisih v mladinskem sektorju

  • Novice

Pripravlja se nova finančna perspektiva ESS 2021 – 2027, na ministrstvih se programirajo novi programi in projekti, na katere bodo svoje projekte prijavljale tudi organizacije mladinskega sektorja.

Glede na to, da so se v zvezi s tem v prejšnji finančni perspektivi pojavljali številni izzivi, smo zbrali odzive organizacij mladinskega sektorja in jih bomo v upanju, da bodo naše predloge pri pripravi razpisov v prihodnje tudi upoštevali, posredovali odločevalcem.

Pri reševanju ankete je sodelovalo 42 respondentov iz različnih društev, javnih zavodov, zasebnih zavodov, zvez društev in drugih tipov organizacij. V nadaljevanju so si respondenti izbrali razpis, o katerem želijo odgovarjati. Izbrali so lahko med “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost 2019”, “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju 2018”, “Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2019 – 2021”, “Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij”, “Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019” ali pa so odgovarjali brez fokusa na specifični razpis.

Celotno analizo rezultatov ankete najdete tukaj.

Na koncu analize je potrebno izpostaviti pet ključnih ugotovitev:

  1. Neupoštevanje realnosti mladinskega sektorja – kar 51 % respondentov je ocenilo, da je pri črpanju ESS sredstev moralo bodisi opustiti načela mladinskega dela, bodisi projekti ne ustrezajo načelom mladinskega dela ali pa so administrativno prezahtevni za organizacije, kar je odsev nepoznavanja mladinskega sektorja in mladinskega dela.
  2. Prezahtevni razpisi – ovire so se pojavljale že v samih razpisih, kjer se pojavljajo različne ovire, predvsem administrativne.
  3. Nerealni kriteriji in merila – so težko dosegljivi, predvsem skozi mladinsko delo.
  4. Velik pomen avansiranja – le-to je že prisotno in prav tako zelo pomembno za organizacije, smiselno bi bilo tudi razmisliti o povečanju avansiranja.
  5. Pomen komunikacije z razpisodajalci – velikokrat posredovani predlogi niso upoštevani, a le z dobro komunikacijo med razpisodajalci in organizacijami se lahko razpisi prilagodijo razmeram mladinskega sektorja.