Skoči na vsebino

Razvoj kulture, turizma in mladine

  • Novice

S predstavniki društev in zavodov s področja kulture, turizma in mladine smo opravili tri ločena srečanja, vsakega pa tematsko posvetili eni od naslovnih tem. Tekom diskusij so se odpirala izhodišča in oblikovala priporočila, ki bodo koristila tako na lokalni kakor tudi nacionalni ravni pri oblikovanju strategij in drugih razvojnih dokumentov.

Štiri osebe sedijo za mizo in se pogovarjajo.

Mladina

Kljub splošnemu prepričanju, da mlade ne zanima sodelovanje v lokalnem okolju, še vedno obstajajo okolja, kjer se mladi zadržujejo in so aktivni. To so gasilci, zbori, godba, župnija… To so dobre prakse, od katerih se lahko vsi kaj naučimo. Res pa je, da mladi ne vidijo/zaznajo pobud lokalnega okolja po vključitvi. Niti zanje ni primernih aktivnosti. Potrebna so »zbirališča« za mlade, ki jih vzamejo za svoja in jih lahko tudi sooblikujejo. Čas za vključevanje mladih je že od malih nog in se začne z družinsko spodbudo. Obstoječi člani društev so pripravljeni vse delati zastonj, brez nagrad, celo vlagati svoja sredstva, da lahko delujejo v društvih. Mladi niso pripravljeni tako delovati, vajeni so več nagrajevanja.

Ukrepe, kako vključevati mlade, pa lahko preberete v prilogi.

Turizem

Največji doprinos turističnih društev v okoljih, kjer delujejo:

  • Kraj ohranjajo in delajo živ. Dvigujejo kvaliteto življenja, ohranjajo socialno povezanost, zaradi nas se ljudje sploh še poznajo med seboj, družijo.
  • Opravijo marsikaj, kar bi bilo sicer potrebno plačati / določena javna mesta vzamejo za svoja in jih ohranjajo.
  • Ohranjajo zgodovino, tradicijo, izročila – brez tega ne bi poznali in čutili svojih korenin.
  • Preprečujejo, da bi se obljubljanski kraji spremenili zgolj v spalna naselja.
  • NVO bi lahko v sodelovanju s Stičiščem spodbujalo vključevanje priseljencev v aktivnosti lokalnih skupnosti. Iz tega predloga je izšla kampanja Vsi sosedje.

Priporočila pa lahko preberete v prilogi.

Kultura

Izhodišče: od drugih narodov nas ločujeta samo kultura in jezik – zato je nujno, da ju ohranjamo in vanju vlagamo! Potrebujemo boljše pravilnike za dodeljevanje sredstev! Občine imajo zastarele. Velikokrat ni politične volje za urejanje pravilnikov, saj želi vodstvo občine vsakemu nekaj dati, ne glede na doprinos v lokalnem okolju. Ni dobrih lokalnih strategij razvoja ljubiteljske kulture.

Priporočila si lahko preberete v prilogi.

Priloge:

26. 9. 2023 smo izvedli ZOOM fokusno skupino, dodatno pa še dve fokusni skupini v Mladinskem centru Vič – vse na isto temo: vključevanja mladih v društva in lokalno okolje. Preverili smo izhodišča, ki so jih že podali predstavniki organizacij v fokusni skupini v prejšnjem obdobju poročanja. Izhodišča nam bodo služila pri akciji pomlajevanje in pri širjenju Mreže KROJ.