Skoči na vsebino

[Razpis] Sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 20. 5. 2022.

Na podlagi izobraževanj bodo udeleženci, ki bodo dosegli 9 ur udeležbe, pridobili pravico do digitalnega bona.

Rok za prijavo na razpis:

  • 1. rok: 10. 6. 2022
  • 2. rok: 8. 7. 2022

Zaključek izvajanja projekta je 30. 10. 2022.

Najnižja  zaprošena vrednost sredstev znaša 8.000 EUR, najvišja pa 50 % sredstev, namenjenih posamezni regiji. Osredenjslovenski statistični regiji je namenjeno v letu 2022 124.704,29 EUR.

Na razpis se prijavite preko aplikacije e-Rsklad.

V kolikor potrebujete pomoč pri prijavi na razpis, prostore ali opremo, nas kontaktirajte na sticisce@nefiks.si.

Na kratko o razpisu

Celotno besedilo je objavljeno in dostopno v Uradnem listu Republike Slovenije 20. 5. 2022.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih digitalnih kompetenc odraslih, stari 55 let ali več .  Z udeležbo na izobraževanjih udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc ter svetovanja, katerih cilji so:

  • pridobivanje in krepitev osnovnih digitalnih kompetenc,
  • spodbujanje in razvijanje splošne digitalne pismenosti,
  • krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije,
  • krepitev razumevanja digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Opolnomočenje ciljne skupine na področju digitalne pismenosti bo prispevalo k višji stopnji znanja za uporabo digitalne tehnologije in omogočilo višjo stopnjo uporabe digitalnih naprav, interneta in storitev, kot so e-pošta, e-uprava, e-zdravje, e-nakupovanje ipd. To bo pripomoglo k boljši informiranosti in lažjemu komuniciranju v družbi in hkrati k zmanjševanju razkoraka v digitalni pismenosti med generacijami.

Na razpis lahko kandidirajo tudi nevladne organizacije, če so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, in izkazuje reference na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

Vlagatelj vloge mora zagotoviti tudi:

  • da ima ob oddaji vloge zaposlenega ali z drugim pogodbenim razmernejm zagotovljenega najmanj enega predavatelja z ustreznimi referencami,
  • zagotovljen prostor/predavalnico, dostopen invalidom, in ustrezno opremo (računalniki, tablice, diaprojektor …),
  • zaogtoviti kontaktno točke za pomoč uporabnikom.