Skoči na vsebino

[Razpis] Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij

Ministrstvo za javno upravo je pretekli teden objavilo Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij.

Rok za prijavo: 7. 12. 2022do 23:59
Več informacij in obrazci

Namen javnega razpisa

Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo in usmerjajo proces prostovoljstva ter usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva. Javni razpis bo tako spodbujal zaposlovanje mentorjev in/ali koordinatorjev prostovoljstva na različnih vsebinskih in geografskih območjih.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 35 delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

Delo mentorja na področju prostovoljstva obsega skrb za prostovoljce, uvajanje prostovoljcev v delo, motiviranje, svetovanje, vodenje prostovoljcev, povezovanje, spodbujanje, nudenje podpore ipd.

Koordinator prostovoljstva usklajuje delo in procese, povezuje prostovoljce z ljudmi, oblikuje urnike dela prostovoljcev, usklajuje delovanje prostovoljcev z organizacijo, vodstvom, sodelavci ipd.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ « (za Vanjo Jereb).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na tej spletni strani. Vprašanja bo možno posredovati najkasneje do 01. 12. 2022, zadnji odgovori s strani ministrstva bodo objavljeni najkasneje do 02. 12. 2022.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni preko te spletne strani.