Skoči na vsebino

Prostovoljstvo v letu 2019

V letu 2019 je več kot četrt milijona prostovoljcev opravljalo prostovoljsko delo ter so bili vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, opravili pa so 11.612.792 ur prostovoljskega dela.

To pa je le eden od podatkov, objavljenih v Skupnem poročilu o prostovoljstvu v republiki Sloveniji za leto 2019, ki ga vsako leto pripravi Ministrstvo za javno upravo. V zaključku poročila so navedene sklepne ugotovitve:

  • Povečal se je vpis prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v vpisnik, prav tako se je povečalo število prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih ur.
  • Največ organizacij, ki so vpisane v vpisnik, prostovoljskih ur ter prostovoljcev v Osrednjeslovenski regiji. Delno je navedeno posledica dejstva, da ravno v tej regiji deluje veliko profesionaliziranih prostovoljskih organizacij, ki jim vodenje evidenc ter poročanje ne predstavljajo večjih težav oziroma prevelikih administrativnih bremen. Na tem mestu je potrebno ponovno poudariti, kako pomembno je, da se organizacije vpisujejo v vpisnik, saj bo le na ta način viden prispevek prostovoljstva k družbeni blaginji, z višjim številom vpisanih organizacij v vpisnik pa bo zagotovljena tudi večja preglednost delovanja prostovoljstva v Sloveniji.
  • Analiza je ponovno pokazala, da je najmanj organiziranega in zabeleženega prostovoljstva med mladimi. Zavedati se je potrebno, da je prostovoljstvo pomemben segment vzgoje, prispeva k socialnemu razvoju mladih in njihovi osebnostni rasti, zato si je vsakodnevno potrebno prizadevati, da se vrednote prostovoljstva med mladimi širijo. Za kakovostno prostovoljstvo med mladimi pa je nujno potrebno zagotoviti mentorje.

Celotno poročilo je dostopno tukaj.