Skoči na vsebino

Priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom pri aktivnostih zavodov in društev

 • Novice

Čeprav je novi koronavirus že kar nekaj časa med nami, učinkovite rešitve še ni. Topli poletni dnevi so morda ustvarili lažen občutek varnosti, priporočila NIJZ, ki jih moramo pri svojem delu upoštevati tudi mi, ostajajo enaka.

Pomembno je torej, da zaradi “sproščenega” odnosa do virusa, ki se je morda med našimi člani in pripadniki razvil med poletjem, ne pozabimo na:

 1. dosledno razkuževanje – prostorov in pogosto razkuževanje / umivanje rok
 2. vzdrževanje higiene (rok, kašlja …)
 3. nošenje mask v vseh zaprtih prostorih
 4. vzdrževanje varne razdalje med udeleženci najmanj 1,5 m
 5. poskrbeti, da na dogodku ni posameznikov, ki bi morebiti lahko ogrožali zdravje ostalih.

Vse to se nanaša tudi na sestanke članov ali pripadnikov, predvsem pa na vse dogodke, ki jih društvo ali zavod organizira za druge. V ta namen je NIJZ pripravil Higienska priporočila za preprečevanje okužb na tečajih.

Priporočila vlade (datum objave 12. .8 2020) glede omejitev zbiranje najdete tukaj.

Dogodek z do 50 udeleženci

Kadar organiziramo dogodek z več kot 10 udeleženci (do max 50), pa je od udeležencev dobro pridobiti pisno zagotovilo o njihovem zdravstvenem stanju. Prav tako mora organizator ustvariti seznam udeležencev, z imeni in priimki udeležencev, naslovom stalnega bivališča in kontaktno telefonsko številko. Seznam mora hraniti najmanj en mesec (zaradi varovanja osebnih podatkov ga je dobro po tem roku uničit) in ga na zahtevo NIJZ tudi posredovati. Primer takšnega podpisnega lista, ki ga izpolni vsak udeleženec aktivnosti zase, najdete tukaj.

Nekoliko milejša priporočila pa so za dogodke, ki se izvajajo na prostem. V tem primeru je še vedno potrebna varnostna razdalja in razkuževanje rok, medtem ko je obrazna maska obvezna samo ob prihodu v prostor in odhodu, ter vstopu v toaletne in druge notranje prostore.

Natisnite in razpostavite na vidnih mestih.
Obrazec dostopen s klikom na sliko. Natisnite.

Poslovni dogodki, strokovna srečanja, seminarji, kongresi, občni zbori, skupščine gospodarske družbe

Tovrstna srečanja, ki predstavljajo način dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih družbah in drugih  organizacijah, ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih, ne štejejo za javne prireditve.

V teh primerih velja omejitev zbiranja do 50 ljudi. Ob tem je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in voditi seznam prisotnih ljudi. Prostori, kjer se takšni dogodki izvajajo (kongresne dvorane, hoteli ipd.), se v času obratovanja ne morejo šteti za zasebne površine, ne glede na to, ali je za čas izvajanja poslovnega dogodka omejen dostop ostalim.

Če pa bi se zbiranje za udeležence organiziralo kot javna prireditev, je treba pridobiti pozitivno mnenje NIJZ in prireditev prijaviti na policiji oziroma pridobiti dovoljenje upravne enote.

Foto: Pixabay

Dogodek z do 500 udeleženci

Zbiranje več udeležencev kot 50 nam lahko odobri samo NIJZ. V tem primeru se lahko zbere maksimalno 500 ljudi, zaradi dolgotrajnosti procesa pridobitve dovoljenja pa je potrebno dogodek prijaviti pravočasno. Potek pridobitve dovoljenja:

 • plačilo za pregled vloge za izdajo mnenja (30 EUR)
 • pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ – elektronsko ali po elektronski pošti, kamor priložite potrdilo o plačilu
 • prijava prireditve na pristojni policijski postaji ali podaja vloge za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti, če tako zahteva Zakon o javnih zbiranjih, čemur se priloži pozitivno mnenje NIJZ.

Podrobna navodila, kako pridobiti dovoljenje in kaj sploh je javni in kaj zasebni dogodek, pa tukaj.

Foto: Pixabay

Kako doseči, da bodo udeleženci spoštovali priporočila

Ker je praksa pokazala, da smo kar nekoliko pozabili na varnostne ukrepe, kadar gre za manjše dogodke ali kadar se na svojih srečanjih zberejo člani in pripadniki organizacij, ki se od prej poznajo, smo vam na Stičišču pripravili nekaj priporočil, kako ravnati:

 • že v samem obvestilu / vabilu navesti, da bodo na dogodku spoštovana priporočila NIJZ in udeležence pozvati, naj s seboj prinesejo obrazne maske, prav tako pozvati vse, ki bi lahko bili okuženi, da se dogodka ne udeležijo,
 • ob vstopu v prostor ponovno izobesiti vsa ustrezna higienska priporočila NIJZ in priskrbeti razkužilo ter maske, če jih kdo od udeležencev nima,
 • verjetnost, da bodo obiskovalci nosili masko, če jo dosledno nosijo vsi predstavniki organizatorja, je bistveno večja, zato naj organizatorji tudi v času pred dogodkom, ko se ostali zbirajo, dosledno nosijo maske in upoštevajo druga priporočila NIJZ (brez rokovanja, vzdrževanje varnostne razdalje, razkuževanje),
 • pri vstopu od udeležencev pridobiti pisno zagotovilo, da so zdravi in ne kažejo znakov bolezni, vse, ki tega ne bi mogli zagotoviti, pa na dogodek ne sprejeti,
 • vnaprej zbirati prijave na dogodek in vse neprijavljene, če bi to preseglo omejitev 50 udeležencev na dogodek, ne sprejeti – zagotoviti je potrebno, da na dogodku, skupaj z organizatorji in predavatelji ni več kot 50 oseb naenkrat,
 • v začetku dogodka izpostaviti način delovanja – če je npr. govorcem, ki bodo od publike dovolj oddaljeni, dovoljeno odstraniti masko, to še ne pomeni, da jo lahko odstranijo tudi ostali. Prav tako je dobro opozoriti na pravilno nošenje mask in na druge higienske ukrepe,
 • vnaprej pripraviti prostor in razmestiti udeležence tako, da je varnostna razdalja med njimi zagotovljena,
 • določite osebo, ki je odgovorna za upoštevanje priporočil in jo tako tudi predstavite udeležencem. Odvisno od načina delovanja vaše organizacije si lahko ta oseba s kreativnejšimi načini opozarjanja “dovoli” tudi nekoliko več načinov ozaveščanja pri uveljavljanju pravil.
 

Priporočamo vam, da si natisnete naslednje dokumente:

 • Covid dogodek checklista – to-do seznam, ki ga upoštevajte ob organizaciji dogodka v obdobju koronavirusa.
 • Izjava o zdravstvenem stanju – natisnite toliko izjav, kolikor bo vseh udeležencev, vključno z vami. Izpolnjene izjave shranite v zaprti ovojnici, ki jo morate po mesecu dni uničiti, v kolikor vas k oddaji ne pozove NIJZ.
 • Covid-19 preventivni ukrepi – plakate razobesite na samem dogodku, s čimer udeležence opomnite na upoštevanje NIJZ navodil.
 

Prav tako bi bilo smiselno upoštevati naslednje:

 • Zaradi težavnosti nošenja mask dlje časa, v živo organizirati dogodke, ki trajajo manj kot 90 minut, ostalo pa prenesti na digitalna orodja. Če imate pri tem težave, vam lahko na Stičišču pomagamo.
 • Omogočiti spremljanje dogodka tudi digitalno. Če imate pri vzpostavitvi prenosa težave, vam pri tem lahko pomagamo na Stičišču.
 • Vzpostaviti “dober zgled” na družbenih omrežjih: tam objavljati samo fotografije / posnetke, ki kažejo na dosledno upoštevanje NIJZ priporočil.
 • Morebitne pogostitve izpustiti, razen če je dogodek na odprtem prostoru, v tem primeru poskrbeti za ustrezno pakiranje in razdeljevanje hrane.
 • Včasih udeleženci, zaradi lastne ogroženosti ali ogroženosti bližnjih, varnostna priporočila želijo spoštovati, a se ob enem uklonijo pritisku okolice, ki priporočil (npr. nošenja mask, rokovanja, razdalje …), ne upošteva. S tem lahko spravljajo sebe ali svoje bližnje v tudi življenjsko ogrožujočo nevarnost. Bodimo odgovorni organizatorji in takšnim udeležencem z vztrajanjem na doslednem upoštevanju varnostnih priporočil NIJZ omogočimo varnejšo udeležbo na zanje že tako tveganem dogodku.

Vir: