Skoči na vsebino

Prijavljate projekt v program Erasmus+:MVA in ESE?

 • Novice

Zavod MOVIT je objavil priporočila potencialnim prijaviteljem na drugi prijavni rok v letu 2020, 7. 5. 2020 v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Zaradi pandemije virusa COVID-19, ki močno vpliva tudi na izvajanje evropskih programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, Nacionalna agencija napoveduje, da bo skladno z možnostjo prerazporeditve sredstev za podporo projektom v programih v največji možni meri prerazporedila sredstva za podporo projektom na tiste ukrepe, kjer je možno podpreti projekte z le lokalnimi/nacionalnimi aktivnostmi.

Tako priporočajo:

1. pri prijavi v program Erasmus+: Mladi v akciji, kot tudi v program Evropska solidarnostna enota, da potencialni prijavitelji:

 • razmislijo ter prijavijo predloge projektov v sprejem, katerih začetek in konec projekta, predvsem pa aktivnosti, upošteva trenutno stanje pandemije ter trajanja le te, kot tudi trenutne ocene glede sproščanja ukrepov glede gibanja, ki so uvedeni v državah Evropske unije. Četudi so ugibanja in napovedi nehvaležne, Nacionalna agencija kljub vsemu svetuje, da se ne načrtuje aktivnosti mobilnosti pred septembrom 2020;
 • upoštevajo pravila programov, ki dovoljujejo začetek projekta v kasnejšem časovnem obdobju, kar pomeni, da lahko prijavitelji načrtujejo projekte, katerih izvedba aktivnosti se zgodi (šele) v letu 2021;
 • za projekte, ki jih želijo izvajati še v letošnjem letu, prijavljajo vsebinsko takšne aktivnosti projekta, ki se navezujejo na stanje po epidemiji, pripomorejo k okrevanju po epidemiji, so nacionalne narave (kjer pravila programov to dopuščajo) ali/in pri izvajanju aktivnosti uporabljajo metode kot tudi tehnike digitalnega mladinskega dela.

2. pri prijavi v program Erasmus+: Mladi v akciji, potencialni prijavitelji:

 • pri prijavi projektov v Ključni ukrep 3: Dialog mladih, kjer pravila programa dopuščajo izvajanje aktivnosti zgolj na lokalni in/ali nacionalni ravni, prijavijo takšne projekte, ki na vsebinski ravni pripomorejo k okrevanju po epidemiji.

3. pri prijavi v program Evropska solidarnostna enota, bo Nacionalna agencija v največji možni meri, kot to dopuščajo pravila programa in omejitev razpoložljivih sredstev, podprla aktivnosti, ki se lahko izvajajo zgolj na lokalni in/ali nacionalni ravni, tako da potencialni prijavitelji:

 • prvenstveno razmislijo in prijavijo solidarnostne projekte, pri katerih je možno izvajanje aktivnosti zgolj na lokalni in/ali nacionalni ravni ter na vsebinski ravni pripomorejo k okrevanju po epidemiji;
 • prvenstveno razmislijo in prijavijo nacionalne projekte prostovoljstva, kot to dopuščajo pravila programa ter na vsebinski ravni pripomorejo k okrevanju po epidemiji;
 • prijavijo nacionalne projekte pripravništev in/ali zaposlitev, kot to dopuščajo pravila programa ter na vsebinski ravni tudi pripomorejo k okrevanju po epidemiji.

Okvirna ocena razpoložljivih sredstev na drugem prijavnem roku v letu 2020*

Program Erasmus+: Mladi v akciji

 • Mladinske izmenjave 400.000 EUR
 • Mobilnost mladinskih delavcev 200.000 EUR
 • Strateška partnerstva 300.000 EUR
 • Dialog mladih 50.000 EUR

Program Evropska solidarnostna enota

 • Projekti prostovoljstva 300.000 EUR
 • Partnerstva za prostovoljstvo 270.000 EUR
 • Zaposlitve in pripravništva 40.000 EUR
 • Solidarnostni projekti 80.000 EUR

Nacionalna agencija hkrati potencialnim prijaviteljem v prihajajočih tednih še posebej svetuje, da redno spremljajo spletno stran www.movit.si glede nadaljnjih informacij vezanih na izvajanje programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v Sloveniji.

Vir: MOVIT