Skoči na vsebino

Prepoved prehajanja meja občin – kaj pa sedaj

 • Novice

Od polnoči je prepovedano prehajanje občinskih meja v skladu z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ( Uradni list RS, št. 155/2020 z dne 26. 10. 2020).

Poleg prepovedi prehajanja občinskih meja je še zmeraj v veljavi omejitev gibanja ljudi med 21.00 in 6.00 uro, prepoved zbiranja več kot 6 ljudi, obvezno nošenje mask na prostem in drugje, kjer ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje – pri vsem naštetem pa obstajajo tudi določene izjeme.


Delo od doma

Za delo od doma je potrebno delavcu odrediti delo od doma, odločitev pa sporočiti tudi Inšpektoratu RS za delo.

Izjeme pri prehajanju meja občin in kaj potrebujete za to

Po zgoraj omenjenem odloku veljajo izjeme pri prehajanju meja občin, pri čemer morate imeti pri sebi izpolnjeno in podpisano Izjavo za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča, vzorec je pripravila Vlada RS in je dostopen na gov.si in tukaj.

Poleg izjave potrebujete gleda na spodaj našteto izjemo tudi ustrezno dokazilo, ki ju mora oseba na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu.

 1. prihod in odhod na delo (dovolilnica) ter izvajanje delovnih nalog (dovolilnica in potni nalog)
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti (dokazilo lastništva – izpisek iz zemljiške knjige),
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva (dokazilo lastništva – izpisek iz zemljiške knjige),
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba (dokazilo o najemu groba ali drugo ustrezno dokazilo).

Opombe

Izpisek iz zemljiške knjige je preprosto dobiti na portalu e-Sodstvo. Vpogledi in izpiski so brezplačni, je pa treba vedeti, da je delovanje informacijskega sistema e-Sodstvo omejeno na delavnike med 8.00 in 20.00. Za izpis iz zemljiške knjige bo treba izvesti registracijo uporabnika (če je niste že prej) in imeti številko katastrske občine ter parcelno številko.

Če teh podatkov ne veste, jih je enostavno pridobiti na portalu eProstor z vpisom naslova. Ker pa Odlok omogoča tudi kakšno drugo listino s katero je možno izkazati upravičenje, ima posameznik lahko s sabo tudi npr. kupoprodajno pogodbo ali kaj podobnega.

Šteje se, da oseba prebiva v občini, če ima v tej občini stalno ali začasno prebivališče. Posameznik je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema. V zgornjih obrazcih uporabite za vaš naslov tisto prebivališče, kjer ste nastanjeni in od koder se vozite na delo.

Prostovoljci, ki opravljajo prostovoljstvo v drugi občini, imajo enake pravice kot zaposleni. Zanje pripravite dovolilnico, kjer navedete, da opravljajo prostovoljsko delo.


Izjava za prehajanje meja občin

Po zgoraj omenjenem odloku mora izjava vsebovati:

 • ime in priimek,
 • naslov bivališča,
 • naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 • navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
 • navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim,
 • navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 • navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 • navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Izjavo lahko napišete lastnoročno in jo podpišete ali uporabite ta vzorec, ki ga je pripravila Vlada RS – izpolnite, natisnete in podpišete.

Vir: