Skoči na vsebino

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah

  • Novice

V praksi se je izkazalo, da veljavni Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17, v nadaljnjem besedilu: ZPacP) v določenih delih neustrezno rešuje izzive izvajalcev zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju enakopravne, primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave zlasti pri vodenju in upravljanju čakalnih seznamov. Na drugi strani pa so premalo poudarjene dolžnosti pacientov samih pri doseganju kakovostne in varne zdravstvene obravnave.

V predlogu so predstavljene naslednje poglavitne rešitve:

  • Pravica do spoštovanja pacientovega časa,
  • Dolžnosti pacientov,
  • Sistem za sporočanje varnostnih odklonov.

Predlog najdete na spletni strani e-Demokracije.

Tam lahko do 21. 12. 2019 oddate svoj komentar na predlog zakona.

Kot nevladna organizacija imate tako tudi možnost zagovorništva, aktivnosti na e-Demokraciji pa lahko pripomorejo tudi pri pridobitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu.