Skoči na vsebino

Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov predstavnikov nevladnih organizacij v regiji v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 2021–2027

 • Novice

Na seji Sveta Ljubljanske urbane regije je bil dne 19. 6. 2020 obravnavan postopek oblikovanja Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije (RS LUR) za novo programsko obdobje 2021-2027. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je pozvala stičišče nevladnih organizacij (NVO) Osrednjeslovenske regije – Stičišče Središče, Zavod Nefiks – da naj do 6. 11. 2020 predlaga kandidate/ke za nove predstavnike/ce NVO, ki bodo člani/ce RS LUR v obdobju 2021–2027. Na podlagi prejetih predlogov bo Svet LUR oblikoval skupno listo kandidatov RS LUR, ki jo predlaga v glasovanje vsem občinskim svetom LUR. Lista je potrjena, če zanjo glasuje večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v LUR.

RS LUR je organ usklajevanja razvojnih pobud in interesov v regiji. Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) ima naslednje naloge:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in
 • opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

 RS LUR zajema 62 članov, in sicer:

 • 25 predstavnikov občin v Osrednjeslovenski regiji
 • 25 predstavnikov gospodarstva v Osrednjeslovenski regiji in
 • 12 predstavnikov NVO v regiji.

Predstavniki NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije

V postopku izbora predstavnikov NVO v RS LUR 2021-2027 se izbira 12 predstavnikov NVO po naslednji razdelitvi glede na geografska območja:

 • 6 predstavnikov za območje MO Ljubljana in občin Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Šmartno pri Litiji,
 • 2 predstavnika za območje občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče,
 • 1 predstavnik za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje,
 • 1 predstavnik za območje občin Kamnik in Komenda,
 • 1 predstavnik za območje občine Logatec ter
 • 1 predstavnik za območje občin Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer.

Postopek izbora kandidatov

Za izpeljavo postopka izbora predstavnikov NVO se smiselno uporablja “Poslovnik postopka izbora predstavnikov NVO v RS LUR” (povezava).

Postopek izbora kandidatov/k za predstavnike/ce NVO poteka tako, da NVO najprej predlagajo svoje kandidate/ke in se prijavijo kot upravičenke, lahko tudi kot sodelujoče v komisiji, ki vodi postopek izbora (v isti prijavnici). Vsaka NVO lahko v postopku predlaga največ enega (1) kandidata/ko. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov/k posameznega geografskega območja izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes, tj. so se prijavile kot upravičenke/volivke ali pa so predlagale svojega kandidata/ko).

Prijavnica je dostopna tukaj (povezava).

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 2. 10. 2020 – objava poziva za prijavo kandidatov/k in upravičenk
 • 17. 10. 2020 – rok za oddajo prijav kandidatov/k in upravičenk
 • 21. 10. 2020 – rok za dopolnitev prijav
 • 22. 10. 2020 – seja komisije za pregled prijav
 • 22. 10. 2020 – objava seznama upravičenk in kandidatov/k
 • 30. 10. 2020 – javna predstavitev kandidatov/k po območjih in poskus imenovanja s soglasjem
 • 2. 11. 2020 – javna predstavitev kandidatov/k po območjih in poskus imenovanja s soglasjem
 • 2. 11. 2020 – začetek volitev (pogojno)
 • 5. 11. 2020 – zaključek volitev (pogojno)
 • 6. 11. 2020 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Način oddaje prijav in rok

Prijavo lahko oddate s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Prijava mora vsebovati izpolnjeno prijavnico s prilogo I, s podpisi zastopnika NVO upravičenke in kandidata/ke.

Priporočena pošiljka mora imeti označbo NVO (pošiljatelja) in pripis “Poziv RS LUR”.
Naslov za poštno pošiljanje: Zavod Nefiks, Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana.

Prijave po elektronski pošti morajo imeti zadevo “Poziv RS LUR”.
E-naslov za pošiljanje: sticisce@nefiks.si.
Prijava po elektronski pošti mora vsebovati skenirano podpisano prijavnico s prilogo I (poleg skeniranega dokumenta je dopustna tudi fotografija dokumenta).

Prijava mora ne glede na način oddaje prispeti najkasneje do 17. 10. 2020 do polnoči.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na sticisce@nefiks.si ali pokličite na 041 210 235 (Darja Sekula Krstič).