Skoči na vsebino

Poti in stranpoti participativne priprave razvojnih dokumentov

  • Novice

Na povabilo Slovenskega društva evalvatorjev smo se 19. 12. 2022 udeležili pogovornega večera Poti in stranpoti participativne priprave razvojnih dokumentov, rdeča nit predavanj in diskusije pa je bila participacija.

Predavatelji:

  • Bojan Radej, SDE, “Razvojno programiranje v razmerah visoke negotovosti – med sistemskim in participativnim pristopom“
  • Samo Jereb, nekdanji član evropskega računskega sodišča in nekdanji prvi podpredsednik slovenskega računskega sodišča, “Predstavitev Poročila Evropskega računskega sodišča o reviziji projekta LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – problemi uveljavitve participativnega razvojnega načrtovanja“
  • Jože Kos Grabar, ZUM d.o.o. Maribor in SDE, “Izkušnje s participativnimi procesi v evropskem projektu Future cities of Southern and Eastern Europe“

Poročilo dogodka najdete na tej povezavi, nekaj zaključkov predavanj in zaključne razprave, ki so pomembni za društva in druge NVO, pa lahko povzamemo:

  • Pri pripravi razvojnih dokumentov, strategij, pa tudi letnih planov, … ni edini pristop sistematičen, na podlagi statistike in podatkov. Potreben je tudi participativen pristop skozi vključevanje naših članov, uporabnikov in širše skupnosti, na potrebe katerih odgovarjamo.
  • Kadar sodelujemo pri participativnih procesih, bo to vzelo več časa in tudi administrativnih stroškov, pomemben stranski produkt teh procesov pa je razvoj socialne mreže in socialnega kapitala vključenih.
  • Društva in druge NVO se moramo predvsem zavedati naše vloge kot povezovalca posameznikov, ki skozi mreženje in komunikacijo ubesedijo izzive, potrebe in tudi rešitve. Organizacije smo močan civilnodružbeni sogovornik, ki povezuje in skozi delovanje tudi zagovarja in ponuja rešitve na izzive svojega okolja.

Naslednjič, ko ste kot predstavniki društev povabljeni na razprave za pripravo najrazličnejših dokumentov (občinske strategije, priprava nacionalnih javnih razpisov, strategija razvoje nevladnega sektorja, …) vabljeni k udeležbi, saj lahko na ta način konkretno vplivate na pripravo dokumentov, ki bodo odražali tudi stanje na terenu in ne le na papirju.