Skoči na vsebino

Poročilo o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji

  • Novice

ODPRAVA REVŠČINE JE POLITIČNA ODLOČITEV!

Prvo slovensko poročilo o revščini in socialni izključenosti izpostavlja problem dolgotrajne revščine, stiske ljudi z minimalnimi dohodki in posledično socialno izključenost, prenizko minimalno plačo in problem nasilja, ki se je znotraj družin povečalo predvsem v času šolanja in dela od doma v obdobju zaprtja države ter povečanje brezposelnosti in dejstvo, da otroci niso samostojni nosilci zdravstvenega zavarovanja.

Poročilo je pripravila mreža EAPN Slovenija, ki deluje na področju boja proti revščini in socialni izključenosti, od 2019 tudi članica Evropske mreže za boj proti revščini. EAPN Slovenija, ki jo koordinira CNVOS, trenutno sestavlja 19 organizacij.

V poročilu izpostavljajo družbene skupine, ki so najbolj izpostavljene: otroci in mladi, starejši, ljudje z invalidnostjo, ženske, LGBTI, pa tudi sistemske težave – “Predpostavka, da je zaposlitev izhod iz revščine, v neoliberalni ekonomiji, ne drži“.

Foto: Pixabay

Razlogi za revščino zaposlenih so nizke plače, pri čemer minimalna plača ali še manj ne zagotavlja niti preživetja, kaj šele dostojnega življenja. Med razloge za revščino prištevamo tudi prekarizacijo dela, kot so prisilna espeizacija, pogodbeno delo, zaposlitve za skrajšan delovni čas in začasne zaposlitve, ki so povezane s prekinitvami zaposlitve ter neenakimi socialnimi in delavskimi pravicami.

Izkušnje delovanja nevladnih organizacij, članic EAPN, kažejo, da imajo posamezniki, posameznice in pravne osebe še vedno velik posluh za pomoč ljudem v stiski – tako s finančno kot z materialno pomočjo. V poročilu izpostavljajo dobre prakse dela nevladnih organizacij, na podlagi raziskave in izkušenj pa ponudijo tudi priporočila za državne institucije.

Vir: Poročilo o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji