Skoči na vsebino

Poročilo o prostovoljstvu v Sloveniji za leto 2020

Vlada Republike Slovenije se je v preteklem tednu na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2020.

Podatki so zbrani na podlagi oddanih poročil prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, vpisanih v vpisnik:

  • poročilo o prostovoljskem delu za leto 2020 je oddalo 2.118 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega
    • 1.912 prostovoljskih organizacij in
    • 206 organizacij s prostovoljskim programom,
  • skupno število prostovoljcev znaša 188.803,
  • opravili so 7.366.033 ur prostovoljskega dela,
  • največ prostovoljskih ur opravljenih na področju socialne dejavnosti, področju vzgoje in izobraževanja in področju kulture in umetnosti.

V osrednjeslovenski regiji je bilo opravljenih 4.539.773 ur, kar predstavlja kar 61,6 % vseh prostovoljskih ur v Sloveniji. Naslednja po številu prostovoljskih ur je podravska regija, v kateri je bilo opravljenih 643.344 ur, sledi ji savinjska regija, ki ima zabeleženih 557.287 ur.

Iz analize podatkov za leto 2020 je razvidno, da je skupno število prostovoljcev, torej prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, padlo, znižalo se je tudi število opravljenih prostovoljskih ur. Na obseg prostovoljskega dela je v letu 2020 močno vplivala epidemija koronavirusa.

Vir: GOV.si, Prostovoljstvo. Spletni naslov ( 11. 7. 2022).