Skoči na vsebino

Poročanje o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine

31. januar je še en datum, ki ga spravite v vaš računovodski koledar.

S Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je za leto 2023 uvedeno poročanje o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine. Izplačevalci bodo morali za leto 2023 (prvič v letu 2024) poročati o izplačilih teh dohodkov v datoteki VIRDOH.DAT – Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine.

Rok za oddajo datoteke VIRDOH.DAT je 31. januar tekočega leta za preteklo koledarsko leto (prvič do 31. 1. 2024 za dohodke izplačane v letu 2023).

Za društva in zavode so aktualne predvsem naslednje postavke, ki ste jih izplačali vašim zaposlenim, članom, prostovoljcem:

  • 8309 – Stroški prevoza, nočitve in dnevnice izplačani fizični osebi pod pogoji iz četrtega odstavka 108. člena ZDoh-2 četrti odstavek 108. člena ZDoh-2
  • 8310 – Nadomestilo za osebne stroške prostovoljcu, ki je napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela iz tujine v Slovenijo ali iz Slovenije v tujino na podlagi dogovora s prostovoljsko organizacijo
  • 8311 – Nagrada, ki jo prostovoljska organizacija izplača prostovoljcu za izjemne dosežke
  • 8312 – Plačilo prostovoljske organizacije za nezgodno zavarovanje prostovoljca 4. točka petega odstavka 108. člena ZDoh-2

Obrazec se odda preko portala eDavki.

>>> Preberite uradni dopis.