Skoči na vsebino

Ponovno podaljšanje roka za oddajo predlogov kandidatov za nagrado oziroma priznanje na področju prostovoljstva za leto 2019

Zaradi trenutnih razmer in posledično relativno majhnega števila prijav se rok za oddajo predlogov ponovno podaljša. Predlagateljem se omogoči, da lahko pošljejo predloge in obrazce po elektronski pošti.

Novi rok za oddajo predlogov je 15. 5. 2020 do 12. ure. Predlogi morajo do tega roka prispeti na Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana v fizični obliki ali po elektronski pošti na gp.mju@gov.si v skenirani obliki (obrazci morajo biti podpisani in žigosani).

Spomnimo, državna priznanj in nagrade a na področju prostovoljstva podeljuje Ministrstvo za javno upravo, in sicer na naslednjih področjih:

  • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
  • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
  • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

Več informacij in obrazec predloge najdete tukaj. Pozor, v dokumentu je naveden prejšnji rok.

Vir: Javne objave GOV