Skoči na vsebino

Pomen vaše organizacije je večji, kot se zavedate

Predvsem društva sama sebe dojemajo, kot ljubiteljske organizacije, v katerih sodelujoči preživljajo svoj prosti čas, kadar ga pač imajo. A sodoben čas tudi od društev in drugih NVO terja spremenjeno vlogo, ki s posodobljenim poslanstvom odgovarja na aktualne potrebe ljudi. Dogaja se, da so društva in druge nevladne organizacije edina mesta, kjer lahko sodelujoči še vedno najdejo vsaj nekaj zadovoljstva in s tem ohranjajo duševno ravnovesje, priseljeni in odtujeni pa stik z lokalnim okoljem.

Naloga društev je ohranjanje ljudi zadovoljnih

Naloga društev in drugih nevladnih organizacij je, še bolj kot v preteklosti, ohranjanje svojih članov zadovoljnih. Večinoma se to dogaja nenačrtno, sproti in skozi udejstvovanje. Sodobnost nas je s svojim načinom življenja prignala tako daleč, da so se mnogi začeli srečevati z različnimi negativnimi čustvenimi stanji – anksioznostjo, depresijo, osamljenostjo, pasivnostjo … Glede na to, da nikomur ne moremo videti v notranjost in se to, da je nekdo v “slabi koži” ne vidi navzven, je naloga vodstev, da ohranjajo pozitivno ozračje in lepe medsebojne odnose. Nikakor ni naloga društev in drugih NVO, da postanejo terapevtske skupine, sploh ne, če ta to nimajo usposobljenih strokovnjakov. A zaradi vseh pritiskov družbe, je lahko sodelovanje v NVO za koga tudi zadnji branik pred zdrsom čez rob.

Naloga društev je ohranjanje vključenosti

Včasih je pri tem potrebno iti korak dlje. Posebno v okoljih, kamor se je priselilo veliko ljudi, ki v lokalno okolje niso vključeni; v vseh okoljih pa je kar nekaj ljudi, ki so se jim življenjske okoliščine toliko spremenile, da za ohranjanje vključenosti in motivacije potreujejo nova gonila. Lokalne skupnosti izgubljajo povezanost, s tem pa tudi stabilnost in tisto vezivo med ljudmi, ki viša kvaliteto življenja. Korak dlje, ki lahko naredi spremembo je na videz majhen, a zahteva veliko osebnega angažmaja: to pa je, da se do teh ljudi pristopa potrpežljivo in večkrat in se jih na različne načine skuša pritegniti k sodelovanju. Seveda pa je potrebno imeti tudi prilagojene dejavnosti, razumevanje obstoječih članov in udeležencev ter načrt, kako organizacija skozi nov način delovanja vseeno ohranja svoje bistvo.

Naloga društev je biti v koraku s časom

Mnogo društev in drugih NVO izvaja določene aktivnosti zgolj zato, ker so se izvajale že v preteklosti. Pri tem imajo težave z motivacijo sodelujočih, pa tudi občinstvo pogostokrat težko dosežejo, da tega, da se je družbena realnost vmes drastično spremenila, sploh ne omenjamo. Za spremenjen čas pa so potrebne spremembe tudi tukaj. Nekatere organizacije so vendarle toliko pogumne, da si upajo vprašati o smiselnosti svojega početja in stopiti na pot spremembe. Na Stičišču Središče organizacijam, ki si to še želijo storiti, ponujamo brezplačno pomoč in svetovanje.

Nova vloga društev in drugih nevladnih organizacij je torej večja, kot si vodstva in ključni člani sploh prestavljajo. V času, ko se zaupanje v sistem in skupnost krhata, humanistične vrednote pa izgubljajo, je udejstvovanje v okoljih, kjer je še mogoče gojiti pristne človeške stike – neprecenljivo!