Skoči na vsebino

Oživitev Kmetskega doma in povezovanje lokalne skupnost

  • Novice

Zelo smo ponosni na organizacije, ki so se vključile v našo aktivnost NVO z razvojnim potencialom, saj kažejo napredek na podlagi našega mentorstva in usposabljanja. Organizacije si želijo razširiti svoje delovanje, tudi z zaposlitvijo kadra v prihodnosti. Poleg strateškega razvoja potrebujejo tudi mreženje in skupino, v kateri preverjajo svoje ideje, preden gredo z njimi med ljudi in to jim naši strokovnjaki lahko omogočijo.

Stičišče Središče je pod svoje okrilje, kot enega od NVO z razvojnim potencialom, sprejelo Kulturno umetniško društvo Jurij Fleišman, ki je izkazovalo velik interes za organizacijski in strokovni razvoj ter hkrati velik interes in potencial za razvoj lokalne skupnosti na območju Dola pri Ljubljani. Društvo je še pred desetletjem aktivno delovalo, nato pa zamrlo. Mladi so sedaj ponovno prepoznali vrednost obstoječe tradicije in se odločili, da bodo društvo in njegov Kmetski dom, kjer je nekdaj potekalo druženje krajanov, ponovno oživili in obnovili.

Kmetski dom v kraju Beričevo predstavlja bogato zgodovino povezovanja med občani. Leta 1933 je bil udarniško zgrajen s stani kmečkih fantov in deklet iz Beričevega. Ker v občini ni nobenega mladinskega društva, niti prostora, kjer bi se mladi in druge generacije lahko zbirali in kakovostno preživljali prosti čas, je oživitev društva ter vzpostavitev prostora in pogojev za druženje ter izvedbo kulturnih, socialnih in športnih programov več kot potrebna in zaželena pri občanih.

Društvu je Stičišče Središče nudilo mentorstvo pri vzpostavljanju sodelovanja z občino, ki je prepoznala interes v skupni oživitvi Kmetskega doma in odobrila tudi finančno podporo. Pomagalo jim je pri ureditvi pravnih zadev, ki so bile potrebne za ponovno delovanje v spremenjenih okoliščinah. Pod mentorstvom so pripravili projektno prijavo na razpis Evropske solidarnostne enote in bili uspešni ter tako pridobili sofinanciranje za prenovo Kmetskega doma in izvedbo prvih zabavnih in poučnih aktivnosti za mlade in druge generacije. Prejeli so tudi materialne donacije za prenovo doma.

Društvo krepi svoje članstvo, spodbuja vključevanje prostovoljcev in solidarnost občanov. Ekipa mladih se širi, prevzema odgovornost za različne naloge in ves čas strokovno usposablja pod vodstvom mentorjev na različnih področjih. Vzpostavljajo novo spletno stran in snujejo nove projekte, ki jih bodo prijavili na prihajajoče razpise. Zagon mladih in povezovanje lokalne skupnosti pri skupnih solidarnostnih aktivnostih je vsekakor zgodba, ki se mora nadaljevati in širiti tudi v druge kraje.