Skoči na vsebino

Odprto pismo Komisiji Evropske unije o procesu vključevanja civilne družbe v pripravo Nacionalnega strateškega načrta za digitalno desetletje

Inštitut za elektronsko participacijo, nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe, je na Komisijo Evropske unije naslovil odprto pismo, v katerem izpostavlja nespoštovanje načel vključevanja javnosti v procesu sprejemanja Nacionalnega strateškega načrta za digitalno desetletje. Inštitut prav tako opozarja na neupoštevanja predlogov in pripomb na osnutek nacionalnega strateškega načrta, ki so jih pripravile organizacije civilne družbe.

Vir: Unsplash in INEPA

V odprtem pismu Evropski komisiji so predstavljene pomanjkljivosti javnega posvetovanja, ki se nanašajo na kratek časovni rok za javno obravnavo osnutka, omejevanje posvetovanja z deležniki na predstavitev prek spleta in sprejetje končnega besedila nacionalnega strateškega načrta brez predhodne objave odziva na pripombe zainteresirane javnosti.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo prav tako ni upoštevalo pripomb civilne družbe v povezavi z aktivnostmi in ukrepi v nacionalnem strateškem načrtu kot tudi ne dveh dodatnih predlogov za spodbujanje digitalne preobrazbe nevladnega sektorja ter izboljšano in naprednejšo uporabo digitalnih orodij v demokratičnih postopkih.

Ministrstvo je tekom javne obravnave osnutka zavrnilo sodelovanje na delavnici civilne družbe, ki je bila namenjena premišljeni pripravi pripomb in predlogov zainteresiranih posameznikov in organizacij civilne družbe na osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje.

V nacionalnem strateškem načrtu, ki je bil predložen Evropski komisiji, manjkajo ukrepi in aktivnosti za doseganje preglednega, odprtega, pravičnega, uravnoteženega in zelenega digitalnega prehoda Slovenije. Inštitut za elektronsko participacijo ocenjuje, da načrt zato ni skladen s priporočili Konvencije civilne družbe o prihodnosti Evrope, ki se nanašajo na digitalno preobrazbo.

Inštitut prav tako predlaga Komisiji, da v luči prihodnjih prilagoditev nacionalnih strateških načrtov za digitalno desetletje ovrednoti in premisli obstoječe smernice za države članice za izvedbo javnih posvetovanj z zasebnimi in javnimi deležniki.

Odprto pismo Komisiji Evropske unije v angleškem jeziku se nahaja na povezavi https://www.inepa.si/2023/12/05/open-letter-to-the-eu-commission-on-involving-civil-society-in-the-preparation-of-the-national-strategic-roadmap-for-digital-decade-in-slovenia/.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu simon.delakorda@inepa.si.