Skoči na vsebino

Občinska sredstva za nevladne organizacije

 • Novice

V maju smo na Stičišču Središče pripravili anonimno anketo, s katero smo želeli ugotoviti, ali se nevladnim organizacijam Osrednjeslovenske regije sredstva (višina, namen), pridobljena na občinskih razpisih, zdijo primerna – oz. ugotoviti smo želeli, če imajo organizacije pri prijavljanju na razpise težave.

Prav tako nas je zanimalo, če je t.i. koronakriza vplivala na financiranje NVO in kakšne morebitne posledice tega organizacije čutijo.

Graf: Tipi organizacij, ki so odgovarjale na anketo

Graf: Tipi organizacij, ki so odgovarjale na anketo

Na anketo smo prejeli 75 odgovorov organizacij, kar je sicer prvi pokazatelj, a smo se odločili, da bomo anketo ponovno aktivirali, predvsem iz razloga pridobivanja bolj jasne slike po posameznih občinah in možnostjo primerjav med njimi. V tem trenutku smo za to namreč zbrali premalo podatkov iz vsake posamezne občine, da bi lahko trdili, da so za vsako posamezno občino reprezentativni.

>>> Anketa se nahaja na tej povezavi in jo je možno rešiti do konca junija 2020.

Rezultati ankete so objavljeni tako, da so najprej prikazani skupni rezultati, nato pa še rezultati občin, iz katerih smo prejeli vsaj minimalno število odgovorov, ki kažejo na določene trende.

Ste društvo, zasebni zavod ali druga nevladna organizacija, ki ima sedež v Osrednjeslovenski regiji? Vabimo vas k reševanju anonimne ankete o občinskih razpisih na tej povezavi.

Dosedanje rezultate ankete (na podlagi 75 odgovorov organizacij) najdete tukaj.

 

Glavne skupne ugotovitve kažejo, da:

 • organizacije večinoma menijo, da občinska sredstva niso razporejena v ustrezne kategorije,
 • da je za večino organizacij pomembno, da so razpisi objavljeni čim prej,
 • da polovica organizacij pričakuje, da bodo kljub izrednim razmeram financirane kakor po navadi,
 • 45% organizacij bo aktivnosti izvedlo v manjšem obsegu,
 • 56 % organizacij meni, da sredstva za nevladne organizacije, glede na proračun občine, niso razumno visoka (zagotovo pa pri tem ne menijo, da so previsoka),
 • večina organizacij dvomi v pravičnost in transparentnost pri razdeljevanju občinskih sredstev,
 • razveseljiva sta je rezultata, da poročanje za večino organizacij ni zelo težavno in da glavnina organizacij odnos občine do NVO opiše kot korekten.

Graf: Spremembe pri izvajanju aktivnost, ki jih pričakujejo organizacije zaradi koronakrize in siceršnjega financiranja s strani občin.

Priporočila za občine so objavljena v dokumentu po posameznih občinah, kot anonimni komentarji.

Ključno sporočilo, ki smo ga s Stičišča Središče že posredovali občinam, je, da naj občine pohitijo z razpisi, ne samo z objavami razpisov, pač pa tudi s podpisi pogodb.

Ključna priporočilo s posveta Izzivi podeželja glede občinskih razpisov so sledeča:

 • Prijave na razpis vzamejo veliko časa za malo sredstev. Ker društva nimajo ustreznih kvalifikacij za prijavo na razpise, se predlaga uvedba izobraževanja na temo prijav na razpise za vsa društva, ki delujejo v občini, enkrat letno. Na tem izobraževanju se naj pove tudi okvirni terminski plan razpisov in ustreznost profilov organizacij za kandidaturo na le teh.
 • Udeleženci predlagajo, da se financiranje prostovoljskih, neprofitnih organizacij in društev na občinski ravni loči od profitabilnih organizacij, pomembno je upoštevanje kompetenc društev in njihov doprinos lokalnemu okolju ter zgodovino društva. Pri tem pa se naj kot sofinanciranje upošteva tudi prostovoljno delo.
 • Predlaga se lažje dostopanje do sredstev – zmanjšanje birokracije, prilagoditev kriterijev.

Rezultati ankete na področju celotne Osrednjeslovenske regije in po posameznih občinah so v tem dokumentu.