Skoči na vsebino

Občine lahko NVO v 2020 izplačajo celotna predvidena sredstva

CNVOS je objavil članek, kjer pojasnjuje člen zadnjega interventnega zakona (#PKP6), ki omogoča, da lahko občine v letu 2020, ne glede na siceršnja zakonska pravila, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vse v proračunu in pogodbah predvidene dotacije, tudi če organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti (projektov, prireditev …).

Aktivnosti, za katere bodo organizacije letos torej vnaprej prejela celotno izplačilo, bodo morale biti izvedene najpozneje do konca leta 2021, ko se izteče tudi skrajni rok za poročanje.


Sredstva je mogoče na podlagi interventnega zakona izplačati tako v primerih, ko upravičenci niso prejeli še nobenih izplačil (predplačil ali delnih plačil), kot tudi v primerih, ko so že prejeli del sredstev in se jim sedaj izplačajo še preostala sredstva po pogodbi.

Do kdaj bodo podaljšani roki za izvedbo aktivnosti in poročanje, je prepuščeno občinam, skrajni rok pa je konec leta 2021. Možnost podaljšanja rokov za izvedbo aktivnosti in poročanje velja tudi za že izplačana predplačila (se pravi tudi za tista, ki so jih upravičenci že dobili npr. na začetku leta, pa jih do konca leta 2020 ne bodo porabil/upravičili). Poročanje v letu 2020 tako ni potrebno, lahko pa upravičenec poroča kadarkoli, ko zaključi z aktivnostmi po pogodbi, do skrajnega roka za poročanje v letu 2021, ki ga določi občina.

Gre za izredno pomoč lokalnim društvom in drugim nevladnim organizacijam. Rešitev sta skupaj oblikovala CNVOS in Skupnost občin Slovenije, kot amandmajsko dopolnilo zakonu pa so jo vložile koalicijske poslanske skupine SDS, SMC, DeSUS in NSi. Amandma je podprla tudi vlada.

Čas, ki ga bodo imele občine na voljo za izvedbo prilagoditve financiranja, bo relativno kratek, saj je sredstva treba izplačati do konca leta 2020. Skupaj s Skupnostjo občin Slovenije že pripravljamo natančna navodila, vključno s potrebnimi vzorci, kako rešitev praktično najhitreje realizirati. Občine jih bodo dobile do konca tedna. To pomeni, da tudi nevladnim organizacijam priporočamo, da ste pozorni na obvestila občin in pripravljeni na hiter odziv.

Vir: CNVOS