Skoči na vsebino

Aktivnosti Stičišča Središče 2019 - 2023

Stičišče Središče (regionalno stičišče NVO osrednjeslovenske regije) deluje pod Zavodom Nefiks ter na ravni osrednjeslovenske regije združuje nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij.

Središče znanja

 1. Izvedenih bo najmanj 40 usposabljanj
  Skupno bomo v času trajanja projekta izvedli najmanj 40 usposabljanj s sledečih področij:
  (1) civilni dialog in zagovorništvo,
  (2) zbiranje sredstev in projektne prijave,
  (3) organizacijski razvoj nevladnih organizacij,
  (4) strateški razvoj in načrtovanje v nevladnih organizacijah,
  (5) vodenje kampanj in čez-sektorsko sodelovanje,
  (6) komuniciranje.
  >>> Aktualna usposabljanja in delavnice
 2. NVO s potencialom – organizacije z razvojnim potencialom
  Najmanj 10 nevladnim organizacijam, ki jih bomo prepoznali kot NVO s potencialom, bomo spisali individualni program usposabljanja glede na njihove želje in potrebe ter glede na zastavljen cilj. Vsakemu bomo nudili najmanj 24 ur usposabljanja, namenjenega posebej njim,  seveda pa jih bomo vključevali v usposabljanja iz točke 1.
 3. Usposabljanja zaposlenih
  Glede na to, da smo novo stičišče, potrebujemo izkušnje in dobre prakse tistih, ki stičišča vodijo že dlje časa.

Info središče

 1. Spletna stran stičišča – spletno mesto projekta, kjer bodo dostopne vse informacije o pomoči in storitvah za nevladne organizacije Osrednjeslovenske regije.
 2. Mesečni obvestilnik Stičiščnik bo izhajal redno, pri čemer bo poskušal dopolnjevati CNVOS-ovega z novicami o naših aktivnostih.
 3. Mailing lista nevladnih organizacij za vsako občino – vzpostavili bomo mailing listo, na kateri bodo lokalne organizacije, ki bodo spodbujene k medsebojni komunikaciji.
 4. Družbena omrežjaFacebookInstagram – na družbenih omrežjih, ki jih bomo skupaj s spletno stranjo vzpostavili takoj ob pričetku delovanja projekta, bomo objavljali novice in dogodke, namenjene nevladnim organizacijam ter delili vsebine, namenjene njim.
 5. Objava v novicah občin (spletna stran in občinski časopisi) in obstoječih lokalnih novicah – npr. radijskih postajah in na spletnih mestih, kot so: Kamnik info, Novice iz Moravške doline, Občan, Mostiščar, Naš časopis, Glasnik, Barjanski list …
 6. Organizirali bomo študijske obiske za nevladne organizacije, pri čemer se bomo povezali z drugimi stičišči in organizirali ogled njihovih dobrih praks.
 7. Osebna prisotnost sodelavcev Stičišča Središče v lokalnem okolju.
 8. Skupna akcija: Blagovna znamka regionalno stičišče NVO. To je skupna aktivnost stičišč, kateri se bomo kot novo stičišče pridružili.

Servis središče

Za nevladne organizacije bomo izvajali tudi servisne storitve, ki jim bodo pomagale krepiti njihovo organizacijo v skladu s tremi ključnimi cilji razpisa. Nudili bomo:

 • osnovno pravno pomoč,
 • osnovno pomoč pri administraciji nevladnih organizacij,
 • projektno svetovanje,
 • pomoč pri registraciji spletne domene in postavitvi spletne strani,
 • pomoč pri pripravi vabil na dogodke, zbiranja prijav in beleženja kompetenc udeležencem z e-Nefiksom.
Za vse zgoraj našteto nam lahko pišete na sticisce@nefiks.si.

Središče NVO prijaznosti (podporna aktivnost)

Bazo NVO prijaznosti smo vzpostavili zato, ker številne organizacije storitve, opremo, prostore, produkte potrebujejo ali oddajajo same. Na tak način lahko učinkovito in hitro podpremo nevladne organizacije, ob enem pa omogočimo nevladnim organizacijam, da imajo spletno mesto, kjer svoje storitve, opremo, prostore lahko tržijo tudi same. >>> Vpis v bazo

Središče modrosti (podporna aktivnost)

Na spletni strani bomo po logičnih sklopih objavljali tudi matrice, primere projektnih prijav, ki nam bodo na voljo, publikacije, gradiva izvedenih delavnic, pa tudi stališča, analize in raziskave, ki bodo narejene v okviru projekta. Sem bomo umestili tudi povezave do že obstoječih gradiv, npr. CNVOS, druga stičišča itd. >>> Vstop v Središče modrosti

Središče odprtega prostora

Zagovorništvo bomo izvajali na podlagi izpostavljenih potreb v lokalnem okolju. Naša dolgoročna vizija je vzpostavitev rednih poti komuniciranja med odločevalci in nevladnimi organizacijami v lokalnih okoljih.

 1. Participativni proračun
  Občinam bomo predstavili koncept participativnega proračuna, nevladne organizacije pa usposobili za promotorje procesa.
 2. Prevetritev strategije za mlade MOL
  Skupaj z Uradom za mladino mestne občine MOL bomo na podlagi dobrega sodelovanja v preteklosti organizirali posvet na temo prevetritve strategije za mlade.
 3. Prevetritev strategije za mlade v Občini Lukovica
  Občina Lukovica je izrazila potrebo po dokončanju strategije za mlade, ki so jo v preteklem obdobju že pripravljali, a je na strani mladih ostala nedokončana.
 4. Pripravljalne aktivnosti za Šolo za župane – skupna akcija stičišč
  Po zgledu in v sodelovanju z ostalimi regijskimi stičišči bomo pripravili Šolo za župane v času predvolilnega obdobja.
 5. Mladinski / otroški občinski svet
  V sodelovanju z akterji, ki to že izvajajo, bomo tudi pri okoliških občinah pri 3 zainteresiranih šolah organizirali otroški parlament z namenom vzgoje mladih za participacijo v civilni družbi.

Središče vozlišče

 1. Posvet o zaposlovanju in razvoju nevladnih organizacij
  Na to temo bomo organizirali tudi posvet Osrednjeslovenske regije in sicer do maja 2020. Tema bo zaposlovanje in razvoj v nevladnih organizacijah.
 2. Karierni teden Mreže KROJ
  Mreža je sestavljena iz nevladnih organizacij in javnih zavodov, kot sta dva mladinska centra, odgovarja pa na potrebe kariernega razvoja mladih, ki je zlasti znotraj nevladnega sektorja premalo upoštevan. V lanskem letu se je v sodelovanje vključilo 40 šol iz območja vse Slovenije, vsaj 10 delodajalcev in kot častni pokrovitelj Nefiks kariernega dne tudi predsednik države.
 3. Svet Stičišča Središče – podporna aktivnost
  Za potrebe dobrega in z lokalnim okoljem povezanega središča bomo osnovali Strateški svet Središča Stičišče.
 4. Ostale aktivnosti, spodbude
  Tekom izvajanja projekta pa bomo skozi aktivnosti, kjer se srečujemo z nevladnimi organizacijami, najbolj pa skozi proces NVO s potencialom poskušali moderirati procese, kjer se bodo tvorila partnerstva, ki bodo nevladnim organizacijam in drugim deležnikom prinašala koristi.
 5. Skupna akcija: Ta dobra večerja
  Maja 2019 so na CNVOS organizirali To dobro večerjo. Restavracije so ustvarile dobrodelni menu, polovico zneska od prodaje pa so namenile izbrani nevladni organizaciji.

Središče tržišče

Za potrebe vzpostavitve trajnostno naravnanih storitev bomo usposobili NVO s potencialom in ostale že visoko usposobljene nevladne organizacije, ki bodo nosilci novo nastalih storitev. Naš cilj je vzpostaviti vsaj 5 (čeravno si bomo prizadevali za več) trajnostnih storitev.

Zgoraj naštete aktivnosti po sklopih sledijo ciljem, ki smo si jih zadali ob prijavi na projekt ter samemu namenu regionalnih stičišč.

Strateški cilji projekta:

 1. Vzpostaviti in / ali razviti prisotnost stičišča na lokalnem nivoju v vsaki vključeni občini osrednjeslovenske regije
 2. V vsaki občini vzpostaviti trajno obliko dialoga med nevladnimi organizacijami in odločevalci.
 3. Vzpostaviti regijsko Stičišče Središče kot ključnega osrednjeslovenskega podpornega akterja nevladnih organizacij.
 4. Krepitev in povečanje vključevanja javnosti in opolnomočenje civilne družbe.

Specifični cilji projekta:

 1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost nevladnih organizacij.
 2. Prispevati k večji vlogi nevladnih organizacij pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik in s tem slediti Strategiji razvoja nevladnih organizacij v strateškem cilju.
 3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb.