Skoči na vsebino

Naj ustanovim društvo ali zasebni zavod?

Zelo pogosto se osebe, ki želijo ustanoviti nevladno organizacijo, sprašujejo, katero pravno obliko izbrati in po navadi kolebajo med društvom in zasebnim zavodom.

Tehtnica | Vir: Pexels

Obema je skupno, da sta neprofitni obliki, kar pomeni, da se dobiček ne deli med ustanovitelje društva ali zasebnega zavoda. Dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki tako društvo kot zasebni zavod uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, njeno/njegovo premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom.

ZnačilnostiDruštvoZasebni zavod
Članstvočlanska organizacijani članska organizacija
Ustanoviteljinajmanj 3 fizične ali pravne osebenajmanj 1 fizična ali pravna oseba
Ustanovitveni aktstatutakt/pogodba o ustanovitvi (akt v primeru 1 ustanovitelja, pogodba, če je ustanoviteljev več)
Registracijaupravna enotaokrožno sodišče
Dokumentacija ob registraciji– vloga
– statut (temeljni akt)
– zapisnik ustanovnega zbora članov
– vlogo za vpis v register društev
– seznam ustanoviteljev
– vloga
– akt/pogodba o ustanovitvi zavoda
– sklep o imenovanju prvega zastopnika/direktorja zavoda
– soglasje osebe, ki bo imenovana za direktorja
– predlog zavoda za določitev glavne dejavnosti zavoda
– soglasje lastnika oziroma lastnikov prostora, kjer bo imel zavod poslovni naslov
Osnovni/začetni kapitalni predvideneden od ustanoviteljev ali direktor na banki odpre začasni račun za zavod, na katerega ustanovitelji nakažejo/položijo sredstva (znesek ni določen)
Najvišji organ upravljanjazbor članovsvet zavoda
Drugi obvezni organipredsednik in nadzorni organdirektor in strokovni svet
Zaposlovanjelahko zaposli osebe ali deluje brez zaposlenih oseb in svoje dejavnosti izvaja s prostovoljcilahko zaposli osebe ali deluje brez zaposlenih oseb in svoje dejavnosti izvaja s prostovoljci
Obveznosti ustanoviteljev glede obveznih socialnih zavarovanjnimajo nobenih obveznosti vključitve v obvezna socialna zavarovanjaoseba, ki je hkrati ustanovitelj in direktor zavoda, se mora vključiti v obvezna socialna zavarovanja, če ni zavarovana že na kakšni drugi podlagi
Status v javnem interesulahko ga pridobi, če izpolnjuje pogojelahko ga pridobi, če izpolnjuje pogoje
Spletno orodje za pripravo dokumentacije za registracijowww.cnvos.si/e-pravnik/ustanovitev-statusne-spremembe-drustva/ustanovitev-drustvawww.cnvos.si/e-pravnik/ustanovitev-statusne-spremembe-zavoda/ustanovitev-zavoda

Če se vam še vedno zastavljajo vprašanja, vam Stičišče Središče nudi brezplačno svetovanje. Pišete na darja@nefiks.si.