Skoči na vsebino

Kako so se občine odzvale na nove razmere zaradi koronakrize?

Priporočila in dobre prakse

V času koronakrize je še toliko pomembneje, da se med seboj povežejo različne organizacije in tako olajšajo življenje prebivalcem. Veliko vlogo pri tem lahko odigrajo tudi posamezne občine, tako preko civilne zaščite kot preko svojih informacijskih kanalov. Obveščanje občanov preko različnih kanalov obveščanja, ki jih uporablja občina, je zagotovo še najmanj, kar občina lahko naredi v teh časih. Ljudje potrebujejo pomoč zaradi spremenjenih razmer in to pomoč nudijo različne organizacije, vendar pa dostikrat vest o tem ne pride do tistih, ki bi pomoč potrebovali.

Na Stičišču Središče smo naredili raziskavo, kaj občine v Osrednjeslovenski regiji nudijo svojim občanom v razmerah, ko se soočamo s koronavirusom. Prepoznali smo nekaj zelo koristnih aktivnosti in obvestil, ki jih priporočamo vsem občinam:

✔ vse informacije v povezavi s COVID-19 na enem mestu

  • Pri občinah, ki so dodale na spletni strani novo ikono oz. povezavo na stran, kjer so zbrane vse informacije, je občanom lažje dostopati do obvestil kot pri tistih, kjer so obvestila pomešana z ostalimi obvestili glede razpisov, investicij ipd.
Vir: Kamnik.si

✔ objava aktivnosti Občinskega štaba Civilne zaščite

  • Naj občani vedo, kakšna podpora se nudi oz. kje lahko tudi sami priskočijo na pomoč. Dobra praksa je vsakodnevni pregled pomembnih aktivnosti – prostovoljstvo, zbiranje sredstev za socialno ogrožene, pomoč starejšim, varstvo otrok, psihosocialna podpora (primer Občine Kamnik).

✔ oprostitev plačila najemnin prostorov, ki so v lasti posamezne občine

  • Nekatere občine so se odločile za popolno oprostitev najemnin, tako za neprofitne kot za profitne organizacije.

✔ izpostavljeno delovanje NVO v času epidemije

  • Bolj kot kdajkoli je pomembno, da občani vedo, na koga v svoji bližini se lahko obrnejo, katera društva delujejo in kaj nudijo ipd. NVO bi morale o tem obveščati občino, občine pa bi morale tovrstna obvestila objaviti.

✔ seznam gostinskih ponudnikov in ponudnikov domačih izdelkov in pridelkov, ki v času epidemije omogočajo bodisi osebni prevzem na njihovem naslovu bodisi dostavo na dom (primer Občine Medvode)

  • Prav je, da se izkaže podpora lokalnim pridelovalcem in predelovalcem ter gostincem. Občanom pa je seznam v veliko pomoč, saj jim tako ni treba v prodajalno.

✔ zbiranje računalnikov in druge tehnične opreme

  • Organizacije, šole in posamezniki zbirajo računalnike in drugo opremo in jo posredujejo v najem ali trajno last otrokom im mladostnikom, ki se šolajo na daljavo, ali drugim prebivalcem, ki so se znašli v stiski zaradi prenosa določenih aktivnosti, ki niso dovoljene v živo, na splet.
Foto: Pixabay

✔ pomoč starejšim v času epidemije

  • Starejši so med najbolj ranljivimi v času koronakrize, zato je zanje nadvse koristno, če jim prostovoljci prinesejo iz trgovine ali lekarne ipd. Pomembno je, da starejši vedo, na koga se lahko obrnejo. V podporo so večinoma pristopili domovi za starejše, nevladne organizacije (NVO) in civilna zaščita.

✔ topli obroki za otroke in starostnike

  • Za nekatere otroke je obrok v šoli edini pravi obrok, ki ga imajo v dnevu, v času šolanja na daljavo, pa so zanj prikrajšani. Tudi starostniki v času koronakrize težje pridejo do živil oz. si skuhajo, če so bolni. Občine naj objavijo, kdo skrbi za tople obroke.

✔ psihosocialna podpora po telefonu

  • Širite novico o telefonu za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 prebivalcem 24 ur na dan, vse dni v tednu strokovno pomoč nudijo izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

✔ seznam pomembnih kontaktov ali vsaj objava kontakta občinskega kriznega centra (primer Občine Vodice)

  • Občani naj brez težav dostopajo do kontakta, na katerega se lahko obrnejo v občini v primeru težav, ki so posledica razmer povezanih s koronavirusom.
Vir: Vodice.si