Skoči na vsebino

Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic

 • Novice

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic.

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije bolezni COVID-19.

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvili različne pristope, s katerimi bodo naslovile novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij kot so:

 • psihosocialno svetovanje,
 • ozaveščanje,
 • informiranje,
 • terensko delo,
 • zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom,
 • vzpostavitev novih varnih točk,
 • digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih namestitev za ciljne skupine.

Ciljne skupine javnega razpisa so:

 • žrtve nasilja,
 • starejši,
 • invalidi,
 • osebe s težavami v duševnem zdravju,
 • otroci in mladostniki in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti (potrjene s strani strokovne komisije).
Foto: unsplash.com

Projekt lahko naslavlja več ciljnih skupin. Predvideva se sofinanciranje predvidoma 14 projektov.

Rok prijave je 20. 7. 2020.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: GOV.si